After Johnson & Patterson, 1996

Alternative phylogeny of Euteleostei after Nelson, 1994

<==o Euteleostei
  |--+?- †Kermichthys
  | `--o Ostariophysi (“lohikarppikalat”)
  |   |--o Anotophysi (maitokalamaiset viuhkaeväiset)
  |   | `-- Gonorynchiformes (maitokalat: milkfish-like fishes)
  |   `--o Otophysi (särkikalamaiset viuhkaeväiset)
  |    |-- †Chanoides macropoma M. Eoc. Eu.
  |    `--+--o Cypriniformes [Cypriniphysi:] (särkikalat; carp-like fishes)
  |      | |-- Cyprinoidea (särjensukuiset)
  |      | `-- Cobioidea (loaches and relatives; kivennuoliaisensukuiset)
  |      `--+-- Characiformes [Characiphysi:] (tetrafishes; tetrakalat)
  |       `--o Siluriphysi
  |         |-- Siluriformes [Nematognathi] (monnikalat; catfishes)
  |         `-- Gymnotiformes (veitsikalat: knifefishes)
  `--o Euteleostei Greenwood, Myers, Rosen & Weitzman, 1967 sensu Johnson & Patterson, 1996
   |?- †Avitosmerus canadensis Fielitz, 2002; U. Cret. NWNA.
   |?- †Pharmacichthys venenifer U. Cret. SWAs.
   |?- †Boltyshia brevicauda U. Paleoc. Eu. [Paleosocidae] [a salmoniform??]
   |?- †Gharbouria libanica U. Cret. SWAs. [a salmoniform??]
   |?- †Santanasalmo elegans Gallo, de Figueiredo & Azevedo, 2009; L.Cret. NESAm.
   |?-o †Orthogonikleithridae
   | |--o †Leptolepides U. Jur. Eu.
   | | `-- †L. sprattiformis
   | `--o †Orthogonikleithrus U. Jur. Eu.
   |   `-- †O. leichi
   |--o Protacanthopterygii sensu Johnson & Patterson, 1996
   | |--o Argentiniformes sensu Johnson & Patterson, 1996 [Argentinoidei sensu Nelson, 1994] (hopeakuorrekalat)
   | | |?- †Pattersonellidae
   | | |-- Argentinoidea (hopeakuorreensukuiset)
   | | `-- Alepocephaloidea (silokuorreensukuiset)
   | `--o Salmoniformes sensu Johnson & Patterson, 1996
   |   |-- Osmeroidei sensu Johnson & Patterson, 1996 [Osmeriformes sensu Nelson, 1994] (kuorrekalat; smelt-like fishes) [paraphyletic?]
   |   `-- Salmonoidei sensu Johnson & Patterson, 1996 [Salmoniformes sensu Nelson, 1994] (lohikalat; salmon-like fishes)
   `--o Neognathi
     |-- Esociformes (haukikalat; pikefishes)
     `--o Neoteleostei
      |?- †Pyrenichthys
      `--+--o Stenopterygii
        | |-- Ateleopodiformes (nuijapääkalat)
        | `-- Stomiiformes [Stomiatiformes] (kitakalat)
        `-- Eurypterygii

Reference(s):