Virtuella Gadolin

virtuaaligadolin_etusivukuva

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärnings- utvecklings- och forskningsmiljö för kemi. Genom vår verksamhet vill vi erbjuda fascinerade erfarenheter för skolor och undervisningsinstitutioner. Du hittar oss på Helsingfors universitets avdelning för kemi. Kemiklassen Gadolin är en del av LUMA-center Finlands vetenskaps- och teknologiklassverksamhet. Kemiklassen Gadolin grundades år 2008 och är den äldsta LUMA-vetenskapsklassen.

Virtuella Gadolin (VirtuaaliGadolin) är en del av LUMA-centret Finlands virtuella LUMA och har byggts upp föra att utöka tillgängligheten av Kemiklassen Gadolins tjänster.

Målet med VirtuaaliGadolin är att befrämja glädjen man får av att lyckas och av att få nya insikter inom kemi, oberoende av tid, hemort eller studieplats. På vår den här sidan samlar arbetsanvisningar, fjärrföreläsningar och virtuella studiebesök som lämpar sig till kemiundervisningen både hemma och i skolan. Allt material är gratis och får fritt användas. Största delen av materialet finns för tillfället endast på finska.

Du kan skicka materialönskemål, frågor och feedback angående VirtuaaliGadolin via e-post på adressen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.

Här har vi samlat inspirerande experiment och material, som du kan lätt och säkert göra till exempel hemma, i klubben eller i skolan.

Material till experiment som kan utföras hemma

Kemi är både vetenskap och konst!

Det är alltid roligt att komma ihåg sina vänner och släktingar med kort och konstverk man gjort själv. Som en del av LUMA2020-programmet har man samlat ihop roliga pysselanvisningar, som kopplar samman kemi och konst. Alla pyssel kan göras hemma. Bekanta dig med anvisningarna här:  https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/tiedetta-ja-taidetta

Ksenonit – Tutkien ja ihmetellen

Ksenonit – Tutkien ja ihmetellen- boken är riktad till barn i åldern 7-12, deras föräldrar, lärare och handledare inom hobbyverksamheten. Boken vill inspirera barn att börja undersöka sin omgivning och vardagliga fenomen ur kemins synvinkel. Den uppmuntrar barnen till naturvetenskaperna och får dem att se på världen med nyfikenhet och ett öppet sinne. Bekanta dig med boken här:  https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ksenonit-kemiaa-...

Kemiklassen Gadolins arbeten för lågstadieelever

I Kemiklassen Gadolins materialbank hittar du flera till lågstadieelever riktade arbetsanvisningar som också kan utföras i ett vanligt klassrum i skolan eller hemma. Här hittar du den finskspråkiga tabellen, där arbeten är ordnade under två teman: Luft,vatten och energi (Ilma, vesi ja energia) och Vardagens kemi (Arkipäivän kemia).

Virtuellt material till klubbar

StarT GoEdu!

StarT GoEdu är en virtuell vetenskapsklubb som uppmuntrar att undersöka sin omgivning och att göra sina egna forskningar. Klubben är riktad till elever som går i 3.-7. klassen, men barn i andra åldrar kan också delta i klubbverksamheten. Klubben har utvecklats som en del av StarT-programmet. Här hittar du mera information om StarT GoEdu-klubben: https://start.luma.fi/toiminta/start-goedu-tiedekerho/   

Den virtuella vetenskapsklubben ZAU

Med hjälp av den virtuella vetenskapsklubben ZAU kan du delta i en vetenskapsklubb från ditt hem! Den här virtuella vetenskapsklubben har utvecklats som en del av LUMA-centret Finlands och Zonta-föreningens gemensamma ZAU-vetenskapsklubbprojekt. I den inspirerande ZAU-vetenskapsklubbhelheten bekantar man sig med teman inom matematik på ett sätt som lämpar sig för lågstadieelever. Klubbmaterialet hittar du här: https://www.luma.fi/zau-virtuaalikerho/

Virtuellt klubbmaterial för vetenskapsfostran riktat till små barn

Som en del av forskningsprojektet Pienten lasten tiedekasvatus har man samlat ihop massor av material som kan utföras i daghem, i skolor, i klubbar eller hemma. Här kan du bekanta dig närmare med den virtuella klubbens material:  https://blogs.helsinki.fi/pikku-jipot/virtuaalikerhot/

På den här sidan har vi samlat virtuellt material och arbetsanvisningar som stöder distansundervisningen i kemi för elever i högstadiet och andra stadiet. I vår materialbank hittar du flera arbetsanvisningar.

Bli bekant med spektroskopi-helhetens virtuella material

På hösten 2019 adderades en workshop i spektroskopiska metoder (Spektroskopisten menetelmien työpajakokonaisuus) i vårt programutbud och nu finns helheten också som virtuellt material! Med hjälp av det virtuella materialet kan du bekanta dig med infrarödspektroskopi (IR), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och masspektrometri (MS). Varje metod presenteras med hjälp av en undervisningsvideo, som också visar hur man tolkar spektrumen. I helheten ingår också uppgifter genom vilka man får öva sig att tolka spektrum. Materialet får fritt användas och lämpar sig för både undervisning i skolan (gymnasiets kurser KE2 och KE3) och som stöd till självständigt studerande.

Bekanta dig med materialet här: https://www.helsinki.fi/sv/vetenskapsfostran/bli-bekant-med-spektroskopi

Sipseissäkö rasvaa? (Finns det fett i chips?)

Nu finns det en video av utförandet av vårt populära experiment Sipseissäkö rasvaa? (Finns det fett i chips?)! I videon bekantar man sig med destillering med hjälp av ett vardagens kemi. Videon och arbetsanvisningens frågor lämpar sig utmärkt för distansundervisningen i gymnasiekemi. Arbetet har utvecklas som en del av en pro gradu-avhandling, som också ger intressant undervisningsmaterial om ämnet.

Mustikan ja puolukan paperikromatografia (Papperskromatografi med blåbär och lingon)

Som en del av en pro gradu-avhandling, som undersöker blåbärets och lingonets kemi, har man byggt upp en intressant och användbar undervisningsmaterialhelhet. Materialet innehåller en

Rening av vatten

Arbetet Jäteveden puhdistus (Rening av vatten) har utvecklats i samarbete med Kemira och lämpar sig utmärkt som aktivitet på en kemilektion med vattenrelaterat tema. Arbetet är riktat till högstadieelever. Bekanta dig med arbetet med videon nedan.

Här hittar du kemiexperters föreläsningar och annat informativt material om aktuella ämnen. Videomaterialen lämpar sig utmärkt som undervisningsmaterial till gymnasier.

Videoinspelningar av LUMA-aineet yhteiskunnasssa-föreläsningarna

Kemianteollisuus ry och Centret för vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet arrangerar temakvällar som är riktade till speciellt lärare. Bland de tio videoinspelningarna hittar du kemiexperters föreläsningar om bland annat kolneutralitet, cirkelekonomi, energi-branschens klimatutmaningar samt genominformation och tillämpandet av det inom hälsovården.

Här kan du bekanta dig närmare både med videoinspelningarna och med kommande temakvällar: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/luma-aineet-yhteiskunnassa-koul...

Undervisningsvideon gjorda av laboratoriet för oorganisk kemi

Som en del Digiloikka-projektet inom kandidatprogrammet i kemi har Helsingfors universitets avdelning för kemi spelat in flera undervisningsvideon om laboratoriemetoderna som används i laboratoriet för oorganisk kemi. Det finns också videon om metoder som skolor nödvändigtvis inte har tillgång till.

Bekanta dig med videorna här: https://vimeo.com/user90623649

Kvällsevenemanget Kaikki maailman aineet – jaksollinen järjestelmä

I februari 2019 arrangerades en intressant tema-kväll om det periodiska systemets 100-åriga historia. Under tema-kvällen fick man höra inspirerande föreläsningar av fyra kemiexperter om bland annat människans grundämnesuppsättning och varför ordning av grundämnen är nyttigt.

Här hittar du en videoinspelning av temakvällen och experternas föreläsningar: https://www.helsinki.fi/en/unitube/video/23e736ed-ab73-4170-b427-8f20231...

Intressanta kemist-intevjuer

Här kan du lyssna på intervjun med Marja-Liisa Riekkola, Helsingfors universitets professor i analytisk kemi. I radiointervjun berättar hon om sin karriär och färd inom kemiforskningen. Intervjun hittar du här: https://areena.yle.fi/1-2279573

I Verifin, som finns på Helsingfors universitets institution för kemi, undersöker man bl.a. Östersjöfisk och förekomsten av kemiska stridsmedel i dem. Här hittar du den intressanta intervjun med Verifins chef Paula Vanninen och doktorandforskaren Hanna Niemikoskihttps://areena.yle.fi/1-50390734

Helsingfors universitets professor Markku Kulmala och professor Marja-Liisa Riekkola har gett intressanta intervjuer om atmosfärforskning och dess utmaningar, samt analys av organiska föreningar i inneluften. Länken till intervjun: https://kemia100.fi/tutkijat-katselevat-ilmakehan-molekyylitapahtumia-ku...

Som en del av LUMA2020-programmet har man sammanfattat en inspirerande virtuell vetenskapsfödelsedagshelhet. Med hjälp av det berättande och lärorika videomaterialet kan man ordna vetenskapsfester även hemma. Den virtuella födelsedagen lämpar sig för barn i åldern 6-10 och kan handledas av till exempel en vårdnadshavare, ett äldre syskon eller en annan bekant vuxen. Den virtuella födelsedagsfesthelheten är gratis och kan användas bland annat hemma, i skolan, i daghem eller i klubbar.

Här hittar du ytterligare information om den virtuella födelsedagsfesten och anvisningarna till beställningen av materialet: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/lapsille-nuorille-ja-perheille/...

Som en del av Kemia NYT ja tulevaisuudessa-projektet håller Helsingfors universitets enhet för kemilärarutbildningen på att samla MOOC-wbbkurser som ska besvara kemiundervisningens behov. När materialen är klara kommer de att publiceras på den här sidan.

Här har vi samlat nyttiga länkar och material av våra samarbetspartners och internationella aktörer.

Den finländska kemiforskningens och -industrins historia

kemia100

Suomalaisten kemistien seura har till äran av sitt 100-års jubileum sammanställt en fascinerande helhet om den finländska kemiforskningen och industrins historia. På Kemia100-webbsidan hittar du intressant material om det periodiska systemet och kända finländska kemister.

Heurekas vetenskapsupplevelser till hem

heureka

Vetenskapscentret Heureka harfrån sin repertoar sammanfattat vetenskapliga aktiviteter som kan utföras hemma. Alla nyfikna, vetenskapstörstiga och intresserade kan bekanta sig med materialet här: https://www.heureka.fi/kotiin/

Virtuaalihelppi (virtualhjälpen) för högstadieelever och andra gradens studerande

virtuaalihelppi

Juniversity vid Tammerfors universitet och Junior vid Aalto universitet erbjuder tillsammans virtuell hjälp i matematik, fysik och kemi. Den finskspråkiga tjänsten är riktad till elever som går i högstadiet eller i andra stadiets skolor. Frågor kan lämnas in när som helst men fram till den 21 maj 2020 är totorerna på plats måndagar, onsdagar och fredagar klockan 15-16.30. Tutorerna i virtualhjälpen är handledare i vetenskapsklasserna Tammerforsuniversitets Juniversity och Aalto universitets Junior.

Inhemska publikationer

- Suomalaisten kemistien seura

- Kemia-lehti

- Dimensio

- Natura

Internationella publikationer

- Royal Society of Chemistry

- American Chemical Society

- Chemistry Education Research and Practice

- Journal of Chemical Education

 

Kemi behövs för att lösa många av de globala frågorna – Kemi behövs bland annat för att lösa frågor som har att göra med mat- och energiproduktion och vatten- och luftkvalitet. Kemilärarna har en viktig roll i detta – de skolar kommande experter och inspirerar dem att stiga in i kemins värld. Utan kemilärare kan inte kemin växa och utvecklas som en vetenskapsgren.

Enheten för kemilärarutbildningen vid Helsingfors universitet har verkat som en pionjär och förnyare inom kemiundervisningen och dess forskning i nästan 20 år. Enheten grundades 1.8.2001 på Helsingfors universitets avdelning för kemi. Enheten leds av professor Maija Aksela.

På kemilärarutbildningens hemsida hittar du examensarbeten som utförts i enheten:

Kandidatavhandlingar

Pro gradu-avhandlingar

På den här sidan har vi samlat examensarbeten som utförts i enheten för kemilärarutbildningen, samt andra publikationer i vilka det ingår virtuellt material som stöder kemiundervisningen.

Suklaan ABC (Chokladens ABC)

Som en dal av en pro gradu-avhandling samlade man en materialbank över chokladens kemiska egenskaper. Här kan du bekanta dig med materialet: https://suklaankemiaa.wordpress.com/

Spektrofotometriaa tutkimassa (Undersökning av spektrofotometri)

Den här bloggen har gjorts som en del av en pro gradu-avhandling. Bloggen innehåller ett mångsidigt paket som stöder undervisning av spektrofotometri. Bloggen hittar du här: https://spektrofotometria.wordpress.com/2016/04/11/spektrofotometriasta/

Vill du bli informerad när vi publicerar nya virtuella material? I våra nyhetsbrev berättar vi om våra nya material, tjänster och projekt. Du kan beställa nyhetsbrevet här.

Bekanta dig också med våra tidigare nyhetsbrev.