Stu­die­be­sö­k till Kemiklassen Gadolin

Kemiklassen Gadolin erbjuder oförglömliga och inspirerande erfarenheter inom kemi för studerande i alla åldrar.

Koordinatorerna, handledarna och lärarna planerar tillsammans studiebesökens teman och innehåll så att de stöder gruppens pedagogiska målsättningar. I vårt programutbud har vi många arbeten, som bygger på den senaste forskningen och har utvecklats för att stöda grunderna i den nationella undervisningsplanen.

Som program kan du välja laboratorie-, molekylgastronomi- och molekylmodelleringsarbeten, besök till forskningslabb, presentation av studier och arbetsmöjligheter inom kemi samt en rundvandring på Campus Gumtäkt. Allt program är handlett.

Handledarna i Kemiklassen Gadolin är kemilärarstuderande som fått en handledarskolning.

Som undervisningsspråk kan du önska finska, svenska och engelska. Nämn språkönskemålet när du bokar besöket. Nedan finner du instruktionerna till bokningen av besöken, arbetsbeskrivningarna, våra kontaktuppgifter och vår adress.

Bokningskalendern för besöken under hösten 2020 öppnas 19.8.2020 kl. 9.00. Länken till bokningskalendern publiceras på den här sidan. Vi beklagar att vår bokningskalender är på finska. Om du vill göra en bokning på svenska, kontakta oss via e-post vid kemianluokkagadolin@helsinki.fi . Vi avhåller rätten till förändringar och följer aktivt situationen med covid-19-infektionssjukdomen. Ifall undantagsarrangemangen gäller även hösten 2020, kommer Kemiklassen Gadolins verksamhet att fokusera på utvecklandet av virtuellt undervisningsmaterial.

Vill du på e-postlistan för alumner från Helsingfors universitets Kemilärarutbildning? Du kommer på e-postlistan genom att ange din e-postadress med den elektroniska anmälningsblanketten (på finska).

Med feedback-blanketten kan du ge feedback för våra arbeten och ge idéer till nya arbeten och experiment.

Märk att du kan också besöka våra andra vetenskapsklasser.

1. Börja förbereda ditt studiebesök i god tid. Bokningen måste göras senast tre (3) veckor före besöket. På grund av den stora förfrågan kan vi inte garantera att besöket blir av.

 • Bekanta dig med vårt programutbud och arbeten vi erbjuder. Anvisningarna till våra arbeten finns nedan.
 • Tänk ut målet för ditt besök. Du kan utgå bland annat från gruppens inlärning och kursens tema.
 • Fundera hurdant innehåll du önskar till besöket.
 • Observera att du kan boka endast tidpunkter som finns markerade i vår bokningskalender. Studiebesök arrangeras vardagar klockan 9-12 och 12.30-15.30.

2. Boka tidpunkten för besöket. Du kan göra bokningen med den elektroniska bokningskalendern eller genom att kontakta oss per telefon eller via e-post. Vi beklagar att vår bokningskalender är på finska. Du kan göra din bokning på svenska genom att kontakta oss via e-post.

 • Gör bokningen rakt i bokningskalendern. I problemsituationer kan du ringa upp oss på numret 0294150672 eller skicka mejl till adressen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.
 • Du får en automatisk bekräftelse i din e-post när din bokning lyckats.
 • Vi kontaktar dig i god tid före besöket, dock senast cirka en vecka före då handledaren önskar er välkomna.
 • Ta upp handledarens telefonnummer.
 • Studiebesökets handledare tar emot dig och din grupp den överenskomna tiden i Chemicum-byggnadens aula. Meddela handledaren om ni blir försenade.

OBS! Om vår kalender är fullbokad kan ni kontakta Aalto Junior som fungerar vid Aalto-universitetet på Campus Otnäs i Esbo, eller Vetenskapscentret Heureka.

Här finner du experimenten och arbeten som Kemiklassen Gadolin erbjuder under säsongen 2019-2020. Arbeten är delade in i tre teman:

 1. Vardagskemi
 2. Hållbar kemi och utveckling
 3. Modern teknologi

I vår materialbank hittar du anvisningarna till alla våra arbeten. Tyvärr finns endast en del anvisningar på svenska. Om det inte finns en svenskspråkig översättning av anvisningen du vill använda kan du kontakta oss per e-post och be oss översätta den. Anvisningarna får fritt användas och tillämpas på eget ansvar. Arbetssäkerheten måste beaktas i användningen av våra arbetsanvisningar.

Du kan också välja någon av våra populära demonstrationer som påfyllnadsprogram till ditt studiebesök.

Handledd molekylmodellering kan också väljas som program till ett studiebesök. Modelleringen kan göras på dator, smarttelefon eller tablett. Vi gör molekylmodelleringarna med webbläsarprogrammet MolView eller MarvinSketch-programmet, som används i gymnasier. Båda programmen är gratis.

Kemiklassen Gadolin ger skolor en ypperlig chans att besöka ett riktigt studentlaboratorium. I vårt laboratorium finns många traditionella laboratorieinstrument och ny laboratorieteknik. Vi har i vårt laboratorium bland annat en FT-IR och spektrofotometrar. Dessutom har avdelningen för kemi en masspektrometer och en NMR-spektrometer, som vi gärna presenterar för våra besökare.

Genom att utföra ett experiment och lära sig använda ett laboratorieinstrument får studerande en tydlig grundkunskap om forskningsmetoderna inom kemi och teorin som arbetet grundar sig på. Undervisningen stöder studerandes förståelse och intresse för kemi, samt uppmuntrar studerande till självständigt tänkande och egna insikter. I vår undervisning försöker vi utnyttja forskande inlärning och få studerande att känna sig som forskare.

Vårt laboratorium är rustat med en tillräcklig mängd laboratorierockar, skyddsglasögon samt skyddshandskar. Dessa tillhör forskarnas och kemistudenternas grundutrustning då de jobbar i laboratoriet. Hos oss är arbetet i laboratoriet säkert och intressant.

Gadolin laboratorio