Unijunior verkstäderna och sommarläger under våren 2023

UniJunior ordnar under läsåret 2022–2023 tio vetenskapliga verkstäder för svenskspråkiga barn i årskurs 3–6. I verkstäderna får barnen möta forskare från olika vetenskapsgrenar och uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt.

Inom UniJuniors verksamhet får barn uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt. I varje verkstad introduceras en fråga eller ett problem. Barnen utforskar sedan tillsammans med forskare och andra handledare problemet ur olika vetenskapliga perspektiv. 

Vårens 2023 verkstäder och sommarläger

Verkstad i februari: Hur kan man göra det osynliga synligt?

Var? Helsingfors universitet, Brobergsterrassen, Aurora
När? Lördagen 11.2.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Hannah Kaihovirta, universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik

I Finland finns det flera insekter som är utrotningshotade. Till exempel cinnoberbagge, en allätarbagge som är ovanlig i Finland. Just den här skalbaggen är intressant då det kommer till bildkonst eftersom skalbaggens namn på svenska för tankarna till den röda färgen cinnober.

I verkstaden kommer vi att undersöka små utrotningshotade varelser med hjälp av olika förstoringsverktyg. Därefter gör vi med hjälp av fakta och fantasi keramiska föremål (skulpturer) som gör det osynliga synligt. Vi bekantar oss med lera och keramik som material och teknik för utforskande och undersökande lärande.

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i mars: Hur ser det ut inne i en dator?

Var? Helsingfors universitet, Campus Gumtäkt, Exactum, vetenskapsklassen Linkki
När? Lördagen 11.3.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Jeremias Berg, lektor inom datavetenskap

Nästan alla av oss använder datorer och telefoner så gott som dagligen, men vet du egentligen hur en dator fungerar? Vilka delar består den av och vad gör dom? Hur skiljer sig en bordsdator från en bärbar dator eller en smart telefon? Moderna datorer kan göra en hel del komplicerade saker som vi människor aldrig skulle klara av. Ändå är en dator sist och slutligen en ganska enkel maskin som bara utför en (jätte)stor mängd enkla uppgifter (jätte)snabbt. På många sätt är datorer egentligen dummare än vi människor och utan oss skulle de inte kunna utföra sina uppgifter rätt.  

I den här verkstaden får barnen titta in i en dator samt fundera över hur datorer bygger upp komplexa program med hjälp av simpla instruktioner. Verkstaden ordnas i samarbete vetenskapsklassen Linkki.

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i april: Hur ska världen styras?

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsa-biblioteket
När? Lördagen 15.4.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Pia Mikander, universitetslektor inom historias och samhällslärans didaktik

Har du funderat på vad demokrati betyder, och på hur världen borde styras för att få bukt med globala orättvisor och problem? En världspresident, digitala möten med människor från hela världen eller något helt annat? Vad menar vi när vi talar om demokrati, handlar det bara om att rösta? Hur skulle demokrati se ut om barn fick vara med och bestämma? Hur styrs världen i framtiden om du får bestämma?

Verkstaden arbetar med teman kring demokrati och globala orättvisor. Deltagarna får undersöka hur demokrati fungerar via diskussioner och spel, och göra olika uppgifter som handlar om makt, stater och globala problem.

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i maj: Hur uppfattar djur världen? (för barn och anhöriga vuxna)

Var? Helsingfors universitet, Vik Campus, Clinicum
När? Lördagen 13.5.2023 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Anna Valros, professor inom husdjursvälfärd

Vår omgivning är full av olika djurarter - från hundar och andra stora däggdjur till fiskar och småkryp. Hurdant är det att leva sitt liv som en katt eller som en mygga? Har djur känslor som vi människor? Kan får vara glada? Kan grisar spela dataspel? Varför skriker inte fisken då vi fått napp? Hur är djuren lik varandra och hur skiljer de sig åt? Varför är det lättare att skola en hund än en katt? Vad vet vi om hur djuren upplever sin värld? Hur kan vi få reda på det utan ett gemensamt talat språk? 

En del djur behandlar vi människor med stor respekt och andra djur tycker vi bara är till besvär – vad beror detta på egentligen? Vad vet vi om vad som är viktigt för djuren? Hur beaktar vi detta i vårt förhållande till djur?

I den här verkstaden som är menad för barn och deras anhöriga vuxna får deltagarna lära sig om hur djur upplever världen och diskutera etiska frågor kring inställning till djur. 

Anmäl dig till verkstaden via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Sommarläger i juni: Den gröna planeten

Var? Helsingfors universitet, Campus Gumtäkt och Gumtäkt botaniska trädgård
När? 6-7.6.2023, 08.30-15.30
Vem träffar du? Birgit Schaffar-Kronqvist (filosofi), Lill-Ann Wolff (naturvetenskapernas didaktik) och Petteri Pyykkö (meteorologi)

Har du stannat upp en vacker sommardag i en park och tänkt på hur underbart det är med allt det gröna kring oss? Träd med gröna blad, blommor av olika slag och en riktigt grön gräsmatta. Har du på vintern kollat på den mörka marken och träden utan blad och önskat att det skulle bli vår? Har du haft picknik på en torr bränd gräsmatta och önskat att den snart skulle vara grön och mjuk igen? Har du då lyft din blick mot himlen och önskat att du skulle se moln, riktigt mörka moln som kunde regna ner och få gräsmattan att bli grönskande igen. Har du sett hur regnet får det nya livet att veckas upp gång på gång? Som ett mirakel. Rymden är stor, men inga andra gröna planeter har hittats kring oss. Vad är det som är unikt med förhållandena på jorden och vad vet vi om hur livet fick sin början? Har du funderat på vad vi människor kan och borde göra för att bevara den underbara biologiska mångfalden på vår unika planet?

Under det här sommarlägret får barnen lära sig om den gröna planeten i en autentisk miljö ifrån flera olika vetenskapliga infallsvinklar inom geologi, biologi, meteorologi och filosofi. Vi erbjuder barnen lunch och två lätta mellanmål.

Anmälningen öppnar 1.3.2023.

UniJunior

UniJunior är ett projekt inom svenskspråkig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet som startade hösten 2021. Ett viktigt mål med UniJunior är att öka barns intresse för vetenskap, särskilt bland dem som kommer från studieovana hem. UniJunior finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.