Besök till vetenskapsklasser
Vi erbjuder grupper från olika lärosamfund möjligheten att besöka universitetet och bekanta sig med forskning och studier inom olika vetenskapsområden.

Vetenskapsklasserna fungerar som inspirerande och autentiska inlärningsmiljöer för barn och ungdomar. Klasserna är lämpliga för många aktiviteter som inte kan förverkligas i vanliga daghem, grundskolor, eller gymnasier. I samband med besöken kan man också få träffa forskare och bekanta sig med den senaste forskningen. Vetenskapsklasserna ligger på Campus Gumtäkt.

 

Boka ett besök

Geografi

Förekomsten av jordbävningar och deras spatiala inverkan 80 min.
Ändringar i markanvändningen samt vattenbrist vid Taitabergen i Kenya 75 min.
Mer-än-mänskliga relationer i en föränderlig värld 75 min. 

Kemi

Välmående och hälsa
Vau mikä voide! (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Vihreä tehdas (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Lumoava limoneeni (opettajan / oppilaan ohje) 120-180 min

Materialet
Hiilidioksidin happamuus (demo) 10-15 min
Nestetyppidemot (demo) 15 min
Nanoteknologi (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Ioninen neste ja selluloosa (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Koronatestaustyö (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Biomuovia tärkkelyksestä (opettajan / oppilaan ohje) 60min

Matematik (på finska)

Matematiikan työpajat

Programmering

Programmering med Python 90–120 min.

Fysiikka (på finska)

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos (.pdf) 45–75 min.

Erbjudna tillägstjänster:

 • Rundvandring på Gumtäkts campus
 • Studerandes typisk dag
 • Studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet
 • Tips för fortsattning

Den totala längden beror på vilket program du väljer.

Fysik (på finska)

Lämpösäteily ja ilmastonmuutos 45–75 min.

Kemi

Välmående och hälsa
Vau mikä voide! (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Vihreä tehdas (opettajan / oppilaan ohje) 45 min
Kaunista kemiaa: sisältää työt Värikästä kemiaa (opettajan / oppilaan ohje) ja Salakirjoitus (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Demonstraatio: Lumoava limoneeni (opettajan / oppilaan ohje) 45-120 min

Materialet
Hiilidioksidin happamuus (demo) 10 min
Nestetyppidemot (demo) 15 min
Nanoteknologian kokeelliset työt (opettajan /oppilaan ohje) 45-60 min
Biomuovia mikrossa (opettajan / oppilaan ohje) 30-45 min
Biomuovia tärkkelyksestä (opettajan / oppilaan ohje) 45-60 min
Ioninen neste ja selluloosa (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Koronatestaustyö (opettajan / oppilaan ohje) 60 min
Öljyonnettomuus 30 min

Programmering

Ohjelmointia Python -ohjelmointikielellä 90–120 min.

Tekoäly 90 min

Matematik (på finska)

Matematiikan työpajat

Erbjudna tillägstjänster:

 • Rundvandring på Gumtäkts campus
 • Studerandes typisk dag
 • Studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet
 • Tips för fortsattning

Den totala längden beror på vilket program du väljer.

Kemi

Välmående och hälsa
Kaunista kemiaa: sisältää työt
Värikästä kemiaa (opettajan / oppilaan ohje) ja
Salakirjoitus (opettajan / oppilaan ohje) 60 min

Materialet
Biomuovia mikrossa (opettajan / oppilaan ohje) 30-60 min
Öljyonnettomuus (opettajan ohje) 30 min
Demonstraatio: Hiilidioksidin happamuus 15 min
Demonstraatio: Nestetyppidemot 15 min

Programmering
Programmering med Scratch 90–120 min.

Matematik (på finska)
Matematiikan työpajat

Erbjudna tillägstjänster:

 • Rundvandring på Gumtäkts campus
 • Studerandes typisk dag
 • Studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet
 • Tips för fortsattning

Den totala längden beror på vilket program du väljer.

Generallt om vetenskapsklasser

Vetenskapsklasser hjälper olika inlärningsgemenskaper att uppnå målen i läroplanen exempelvis med hjälp av nya aktiviteter med aktiverande och experimentella inslag samt forskarträffar och samtal

Fysikens öppet undervisningslaboratoriet Fotoni (tidigare F2k-laboratoriet) är vetenskapsklassrummet för fysik och atmosfärsvetenskaper, som fokuserar på att synliggöra det osynliga, erbjuda forskningsbaserad undervisning i klimatfysik och undervisa experimentbaserat om grunderna i kvantfysik.

Kemiklassen Gadolins huvudverksamhet är funktionella studiebesök, genom vilka undervisningsgrupper av olika åldrar kan uppleva kemiexperiment i ett genuint universitetslaboratorium, bekanta sig med molekylmodellering i datorklass, möta forskare och besöka deras forskningslaboratorium, samt få kunskap om kemibranschen och kemistudier.

Geopiste - vetenskapsklassen för geografi och geovetenskaper är till för att framhäva geografins och geovetenskapernas viktiga roll i dagens samhälle. Vårt utbud av studiebesök ger ett smakprov på geografins och geovetenskapernas mångsidighet samt betydelse för att lösa nutidens stora och komplexa frågor.

Vetenskapsklassen för matematik, Summamutikka,är som ett möte mellan universitets- och skolmatematik, undervisningsutveckling, funktionell matematik och aktuell matematikforskning. Det går bra att reflektera över universitetsmatematiken med barn, om frågorna och idéerna är på en lämplig nivå och presenteras exempelvis i form av en berättelse eller ett spel som förutsätter lite hjärngymnastik.

Linkki – vetenskapsklassen för datavetenskap strävar efter att i stor utsträckning erbjuda kunskaper i algoritmiskt tänkande, programmeringsfärdigheter och allmän kunskap om möjligheterna som datavetenskap ger. Samtidigt betonas friheten att få vara kreativ och utforska, samt göra vetenskap roligt.

Allmänna instruktioner och säkerhet

För distansbesök behöver du

 • en projektor eller en datorskärm
 • en högtalare
 • en webbkamera
 • en mikrofon

Plattform som används på besök t.ex. Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams. Du kan välja plattformen i samband med bokningen. Du bör också se till att nödvändiga anslutningar och tekniker fungerar.

Var vänlig ta hand om följande före besöket:

 1. Förbered anslutningen till klassen och testa dess funktionalitet. Se särskilt till att ljuden hörs och att videopresentationen är synlig för hela gruppen.
 2. Bekanta dig med arbetsinstruktionerna för din valda aktivitet och testa experimentarbetet i förväg.
 3. Diskutera kort med din grupp om aktiviteter före distansbesöket.
 4. Reservera all utrustning och reagens som behövs för jobbet vid varje arbetsstation.
 5. Under distansbesöket, se till att alla elever och studenter förstår och följer instruktionerna från handledaren. Se också till att arbetarskyddshänsyn genomförs under besöket.
 6. Tala med handledaren om du behöver något speciellt arrangemang, såsom distansskola.

Läraren ansvarar för driften av videoanslutningen för distansbesök och förberedelser av klassen för distansbesöket. Läraren ansvarar också för att skaffa den utrustning och reagens som behövs för experimentellt arbete och för att säkerställa arbetssäkerheten under besöket.

Opetusryhmien vierailut Helsingin yliopistolle ovat oppilaitosten toimintaa. Suosittelemme kirjaamaan vierailut oppimisyhteisön vuosisuunnitelmaan.

Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on rakentaa hyvät ja turvalliset olosuhteet opintokäynneillä vieraileville ryhmille ja ohjaajille. Tutustuhan käytänteisiimme ennen lähiopintokäynnin varaamista.

 • Tiedeluokkien vastaaottama ryhmäkoko voi vaihdella. Mikäli ryhmäkoissa on rajoituksia, ilmoitamme niistä aina varauksen yhteydessä.
 • Opintokäynnin kaikilla osallistujilla on mahdollisuus pitää koko vierailun ajan pitää 1–2 m turvaväli muihin osallistujiin.
 • Ryhmät pesevät ja desinfioivat kätensä yliopistolle saapuessaan ennen kuin tulevat opetuslaboratorioon tai luokkaan. Myös opetustilasta poistuttaessa pestään ja desinfioidaan kädet.  
 • THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikkien nuorimmilta ei edellytetä maskien käyttöä. Yläkoulu- sekä toisen asteen ryhmät noudattavat yleistä voimassa olevaa maskisuositusta tilanteen mukaan. Kuitenkin kaikenikäiset saavat käyttää maskeja opintokäynnin ajan. Tiedeluokkaohjaajat käyttävät maskia lähiohjaustilanteissa.
 • Opintokäynneillä voidaan tehdä parityöskentelyä pedagogisista syistä, mutta osallistuja saa myös työskennellä yksin.  
 • Osallistujille osoitetaan työskentelypaikat tilasta ja opetustilassa pyritään välttämään turhaa kuljeskelua.  
 • Tiedeluokkien koordinaattorit antavat tarkemmat luokkakohtaiset ohjeistukset ennen opintokäyntiä.  
 • Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.
 • Tiedekasvatuksella oikeus perua sovitut vierailut, jos tilanne niin edellyttää.
Utlåning av redskap

Till vår verksamhet hör även utlåning av olika redskap.

Studentambassadörer

Våra studenter berättar om sina egna studier åt gymnasiestuderanden och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet. Presentationer kan hållas i ditt gymnasium under en lektion, på universitetets campus eller online. Infotillfällen ordnas på finska, svenska och engelska.

Vänligen fyll i bokningsblanketten senast två veckor före den önskade tidpunkten för presentationen.

Fler detaljer och andra aktuella ärenden för studiehandledare och ämneslärare kan du hittas på infosidan.