Besök till vetenskapsklasser
Vi erbjuder grupper från olika lärosamfund möjligheten att besöka universitetet och bekanta sig med forskning och studier inom olika vetenskapsområden.

Vetenskapsklasserna fungerar som inspirerande och autentiska inlärningsmiljöer för barn och ungdomar. Klasserna är lämpliga för många aktiviteter som inte kan förverkligas i vanliga daghem, grundskolor, eller gymnasier. I samband med besöken kan man också få träffa forskare och bekanta sig med den senaste forskningen. Vetenskapsklasserna ligger på Campus Gumtäkt.

 

Boka ett besök

Fotoni är en LUMA-labb inom fysik och atmosfärsvetenskap, vars fokus är att synliggora det osynliga, lära ut klimatfysik och grunderna i kvantfysik. Under Fotonis besök kan du även träffa forskare från INAR, Institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning.

Vänligen kontakta Aslak Fellman om er klass vill ett besöka på svenska och vi försöker då tillsammans hitta en lämplig tidpunkt för ert studiebesök. Det finns också en möjlighet att bekanta sig med acceleratorlaboratoriet

INAR, Institutet för atmosfär- och jordsystemsforskning ordnas också studiebesök vid campus Gumtäkt. Kontakta Frans Graeffe om er klass vill bekanta sig med klimatforskning.

Besök för högstadiet och andra stadiet på finska

Värmestrålning och växthuseffekten teman handlar om att lärä sig om infraröd strålning och hur atmosfäriska gaser påverkar växthuseffekten.

 • Studiebesöket kan organiseras också på distans.

Andra stadiets avancerade kurser

Fotoelektricitet (pdf): Upgiften mäter Plancks konstant via brytspänningen hos elektronerna som lösgjorts av fotoner.

Egenladdningen hos elektroner (pdf). Under uppgiften leds en elektronstråle på en cirkelbana med hjälp av magneter och dess specifika laddning mäts.

Millikans experiment (pdf). Uppgiften studerar kvalitativt Millikans oljedroppsförsök, med vilket man bestämde elementärladdningens storlek år 1909.

Strålningen hos en svartkropp (pdf). Under uppgiften mäts spektret hos en glödtråd och studeras egenskaperna med strålningen hos en svartkropp.

Spektrumexperiment (pdf). Uppgiften mäter strålningsspektrum och spektrallinjer hos ljuskällor såsom glödlampor eller gasurladdningslampor

Induktion av signaler (pdf; på finska). Uppgiften använder ett oscilloskop för att undersöka inducerade växelströmsignaler.

Kemiklassen Gadolins fokus för studiebesök är hållbar utveckling, hållbar kemi och cirkulär ekonomi. Arbeten som erbjuds i Kemiklassen Gadolin är delade i två huvudteman Materialet och Välmående och hälsa genom vilka kemins roll för att bygga en hållbar framtid övervägs.

Kontakta oss på kemianluokkagadolin@helsinki.fi om er klass vill besöka oss på svenska. Vi försöker då tillsammans hitta en lämplig tidpunkt för ert studiebesök. Vi kan ändå lova allt material på svenska, men att handledarna mest troligt pratar finska.

Vetenskapsklassen för matematik, Summamutikka, är som ett möte mellan universitets- och skolmatematik, undervisningsutveckling, funktionell matematik och aktuell matematikforskning. Besök ordnas bara på finska.

För alla skolnivåer

Röntgentomografi - Under besöket får du lära känna röntgentomografi genom praktisk mätning. Nivån anpassas efter besöksgruppen.

Lågstadiet

Oändlighet - Låt oss undersöka oändlighet! Besöket är riktad till klass 5 och 6.

Högstadiet

Statistik - Besöket introduceras statistik genom sannonlikhet.

Andra staden

Tillämpning av derivat - Vad händer om du tar ett derivat från videon?

Komplexa tal - Under besöket stärker kunskapen om komplexa tal beräkningar med hjälp av ett komplext talspel.

Studiebesökens teman är programmering eller artificiell intelligens (AI).

Studiebesöken om programmering är speciellt riktade till lågstadieelever (Scratch) samt högstadie- och gymnasieelever (Python). Man får dock komma på besök med en grupp av vilken som helst ålder. Besökets innehåll anpassas efter gruppens kunskapsnivå.

Studiebesöket som behandlar artificiell intelligens riktar sig till högstadie- och gymnasieelever. Besöket passar bäst för grupper som redan tidigare har bekantat sig med Python-programmering eller något annat textprogrammeringsspråk.

Geopiste är en vetenskapsklass i geografi och geovetenskaper, vars mål är till för att informera och interessera unga till fritidsaktiviteter och fortsätta studier inom dessa intressanta, aktuella och mångsidiga ämnesområden.

Gymnasiet och andra laget

Förekomsten av jordbävningar och deras spatiala inverkan

Ändringar i markanvändningen samt vattenbrist vid Taitabergen i Kenya

Mer-än-mänskliga relationer i en föränderlig värld

Kontakta oss på geopiste@helsinki.fi om er klass vill besöka oss på svenska. Vi försöker då tillsammans hitta en lämplig tidpunkt för ert studiebesök. Vi kan ändå lova allt material på svenska, men att handledarna mest troligt pratar finska.

Allmänna instruktioner och säkerhet

För distansbesök behöver du

 • en projektor eller en datorskärm
 • en högtalare
 • en webbkamera
 • en mikrofon

Plattform som används på besök t.ex. Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams. Du kan välja plattformen i samband med bokningen. Du bör också se till att nödvändiga anslutningar och tekniker fungerar.

Var vänlig ta hand om följande före besöket:

  1. Förbered anslutningen till klassen och testa dess funktionalitet. Se särskilt till att ljuden hörs och att videopresentationen är synlig för hela gruppen.
  2. Bekanta dig med arbetsinstruktionerna för din valda aktivitet och testa experimentarbetet i förväg.
  3. Diskutera kort med din grupp om aktiviteter före distansbesöket.
  4. Reservera all utrustning och reagens som behövs för jobbet vid varje arbetsstation.
  5. Under distansbesöket, se till att alla elever och studenter förstår och följer instruktionerna från handledaren. Se också till att arbetarskyddshänsyn genomförs under besöket.
  6. Tala med handledaren om du behöver något speciellt arrangemang, såsom distansskola.

  Läraren ansvarar för driften av videoanslutningen för distansbesök och förberedelser av klassen för distansbesöket. Läraren ansvarar också för att skaffa den utrustning och reagens som behövs för experimentellt arbete och för att säkerställa arbetssäkerheten under besöket.

  Opetusryhmien vierailut Helsingin yliopistolle ovat oppilaitosten toimintaa. Suosittelemme kirjaamaan vierailut oppimisyhteisön vuosisuunnitelmaan.

  Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.

  Kaiken toimintamme lähtökohtana on rakentaa hyvät ja turvalliset olosuhteet opintokäynneillä vieraileville ryhmille ja ohjaajille. Tutustuhan käytänteisiimme ennen lähiopintokäynnin varaamista.

  • Tiedeluokkien vastaaottama ryhmäkoko voi vaihdella. Mikäli ryhmäkoissa on rajoituksia, ilmoitamme niistä aina varauksen yhteydessä.
  • Opintokäynnin kaikilla osallistujilla on mahdollisuus pitää koko vierailun ajan pitää 1–2 m turvaväli muihin osallistujiin.
  • Ryhmät pesevät ja desinfioivat kätensä yliopistolle saapuessaan ennen kuin tulevat opetuslaboratorioon tai luokkaan. Myös opetustilasta poistuttaessa pestään ja desinfioidaan kädet.  
  • THL:n ohjeistuksen mukaisesti kaikkien nuorimmilta ei edellytetä maskien käyttöä. Yläkoulu- sekä toisen asteen ryhmät noudattavat yleistä voimassa olevaa maskisuositusta tilanteen mukaan. Kuitenkin kaikenikäiset saavat käyttää maskeja opintokäynnin ajan. Tiedeluokkaohjaajat käyttävät maskia lähiohjaustilanteissa.
  • Opintokäynneillä voidaan tehdä parityöskentelyä pedagogisista syistä, mutta osallistuja saa myös työskennellä yksin.  
  • Osallistujille osoitetaan työskentelypaikat tilasta ja opetustilassa pyritään välttämään turhaa kuljeskelua.  
  • Tiedeluokkien koordinaattorit antavat tarkemmat luokkakohtaiset ohjeistukset ennen opintokäyntiä.  
  • Opetusryhmän omalla opettajalla on vastuu oppilaistaan koko vierailun ajan.
  • Tiedekasvatuksella oikeus perua sovitut vierailut, jos tilanne niin edellyttää.
  Utlåning av redskap

  Till vår verksamhet hör även utlåning av olika redskap.

  Studentambassadörer

  Våra studenter berättar om sina egna studier åt gymnasiestuderanden och om studiemöjligheterna vid Helsingfors universitet. Presentationer kan hållas i ditt gymnasium under en lektion, på universitetets campus eller online. Infotillfällen ordnas på finska, svenska och engelska.

  Vänligen fyll i bokningsblanketten senast två veckor före den önskade tidpunkten för presentationen.

  Fler detaljer och andra aktuella ärenden för studiehandledare och ämneslärare kan du hittas på infosidan.