Kontakt

Ledaren för kandidatprogrammet

AH
Anna
Henning-Lindblom
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Socialpsykologi

Lärare och forskare 

Kris
Clarke
biträdande professor, andra skedet
Socialt arbete
Vetenskapsgren Socialarbete

Sebastian
Godenhjelm
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Statsvetenskap

HL
Harry
Lunabba
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Socialarbete

Stina
Sjöblom
universitetslärare
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Övriga samhällsvetenskaper