Karriär

Alla utredningar som gjorts om hur politices kandidater (och -magistrar) från Soc&kom placerar sig i arbetslivet visar att de placerar sig väl och inom många olika branscher, både i Finland och utomlands.

En utbildning i journalistik och kommunikation har enligt tidigare utredningar gett jobb bl.a. vid svenskspråkiga medier i Finland, ofta i ledande uppgifter inom redaktioner (nyhetschefer, redaktionssekreterare, producenter) men också brett inom olika medier (tidning, tv, radio och webb). Också informationsyrken av olika slag, t.ex. informationschef, kommunikatör, informatör och förlagsredaktör har varit aktuella för politices kandidater med en utbildning i journalistik.

Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmåendet inom organisationer, som personalchefer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Vissa uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver fortsatt utbildning.

Personer med utbildning i statskunskap med förvaltning har placerat sig i många olika arbetsuppgifter: som beslutsfattare och tjänstemän i staten, kommunerna eller riksdagen, som konsulter och experter i internationella organisationer eller ledande påverkare i affärslivet. Mångfalden av yrken som statsvetare lämpar sig för är stor och omfattar allt från forskare, kommunikatör, opinionsbildare, partiledare, företagare och informationschef till rådgivare inom t.ex. EU.

Personer med utbildning i sociologi arbetar med mycket olika typer av arbetsuppgifter som t.ex. forskare, experter eller informatörer vid universitet, medborgar- och andra internationella organisationer. Uppgifterna omfattar ofta ledande förvaltnings- eller kunskapsrelaterade uppgifter i interaktion med olika typer av människor. Exempel på yrken som sociologer kan ha efter sin examen är: personalchef, verksamhetsledare, utbildningsplanerare eller projektkoordinator.
De som haft rättsvetenskap som inriktning kan placera sig i liknande uppgifter som sociologerna och statsvetarna, men med en betoning på uppgifter som förutsätter en god kunskap om juridiska frågor inom den offentliga rättens område. Dylika uppgifter är ofta ledande och omfattar beslutsfattande på en avancerad nivå.

Det råder brist på kvalificerade socialarbetare och med en examen i socialt arbete kan du ofta välja mellan många olika intressanta arbetsplatser och – uppgifter. Socialarbetare jobbar såväl med mångsidigt och krävande klientarbete som med olika utrednings-, planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter inom kommuner, staten, frivilliga organisationer och den privata sektorn. Många socialarbetare jobbar som experter och ledare inom något av det sociala arbetets specialområden, exempelvis inom barnskyddet.
 

På sidan töissä.fi finns information om hur utexaminerade från högskolor placerat sig på arbetsmarknaden, och deras egna berättelser om sina arbetsplatser (på finska).

Alla studieinriktningar vid Soc&kom ger möjligheter för den som önskar starta ett eget företag. Ifall du närmare vill bekanta dig med hur utexaminerade från Soc&kom placerat sig på arbetsmarknaden kan du ta del av rapporten ”Arbetslösheten minimal – utexaminerade från Soc&kom 2000–2014” .