Fristående pedagogiska studier
Om du redan har avlagt högre högskoleexamen kan du söka som fristående studerande till de pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Fristående studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning erbjuds även på engelska och svenska.

Under samma ansökningsomgång kan man ansöka endast inom en antagningsgrupp för pedagogiska studier för lärare, det vill säga inom ett inriktningsalternativ för ett ämne på antingen finska, svenska eller engelska.

Studier med inriktning på vuxenutbildning

Studerande som avlagt högre högskoleexamen kan söka till de pedagogiska studierna för lärare inom någon av följande antagningskvoter. Du ska visa dina språkkunskaper i antingen finska eller svenska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på finska.

Antagningskvoter och maximalt antal antagna studerande

Språkämnen: 10

Tekniska, biovetenskapliga, miljövetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga ämnen: 12

Pedagogiska ämnen och livsåskådningsämnen, psykologi: 8

Samhällsvetenskapliga och merkantila ämnen: 8

Kulturämnen samt färdighets- och konstämnen: 5

Svenskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Du kan ansöka i denna antagningsgrupp om du har avlagt högre högskoleexamen och genomfört studier som omfattar minst 60–120 sp i ett undervisningsämne som undervisas i skolan. Du ska visa dina kunskaper i svenska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på svenska.

Kom ihåg att lämna in ett motsvarighetsintyg!

Maximalt antal antagna studerande

Språkämnen: 6

 • Svenska som modersmål/andraspråk
 • Finska som andra inhemska språk
 • Engelska
 • Spanska
 • Tyska
 • Italienska
 • Latin
 • Franska
 • Ryska
 • Kinesiska
 • Japanska
 • Portugisiska
 • Estniska

Biologi, fysik, kemi, geografi, matematik: 6

Historia, livsåskådningslära, ev. luth. religion, filosofi, psykologi och samhällslära: 3

Finskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Du kan ansöka i denna antagningsgrupp om du har avlagt högre högskoleexamen och genomfört minst 60–120 sp studier i ett undervisningsämne som undervisas i skolan. Du ska visa dina kunskaper i finska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på finska.

 

Kom ihåg att lämna in ett motsvarighetsintyg!

Maximalt antal antagna studerande

Engelska: 10

Spanska, italienska, portugisiska, latin: gemensamt antal tillsammans med examensstuderande

Historia: 5

Japanska, kinesiska, estniska: gemensamt antal tillsammans med examensstuderande

Franska: 4

Svenska (som andra inhemska språk): 10

Tyska: 4

Finska som andraspråk: 4

Ryska: 3

Modersmål och litteratur: 4

Psykologi: 3

Biologi: 3

Fysik: 10

Kemi: 5

Geografi: 3

Matematik: 15

Datavetenskap: 5 (obs. Eftersom datavetenskap inte enligt den nuvarande timfördelningen är ett ämne som undervisas inom den grundläggande utbildningen, ska sökanden ha tillräcklig ämneskompetens, det vill säga minst 60 sp grund- och ämnesstudier, även i ett ämne som undervisas inom den nuvarande grundläggande utbildningen.

Evangelisk-luthersk religion: 5

Samhällslära: 3

Livsåskådning och andra religioner än den evangelisk-lutherska: Totalt 14 (gemensamt antal tillsammans med examensstuderande)

Filosofi: 5

Engelskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning (STEP)

Det är möjligt att söka till de engelskspråkiga pedagogiska studierna för lärare (STEP-programmet) för studerande som avlagt högre högskoleexamen, har tillräckliga kunskaper i engelska och minst ett av följande undervisningsämnen: fysik, kemi, matematik, eller något av följande språkämnen: engelska, spanska, franska, tyska, italienska eller svenska. Undervisningen ordnas på engelska.

Snabbval