Fristående pedagogiska studier på svenska 2024

Om du redan har avlagt högre högskoleexamen kan du söka som fristående studerande till de pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning.
Studier med inriktning på vuxenutbildning 2024

Studerande som avlagt högre högskoleexamen och genomfört studier som omfattar minst 60 sp i ett undervisningsämne kan söka till de pedagogiska studierna för lärare. Du ska visa dina språkkunskaper i svenska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på svenska.

Maximalt antal antagna studerande

Alla ämnen: 3

Studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2024

Du kan ansöka i denna antagningsgrupp om du har avlagt högre högskoleexamen och genomfört studier som omfattar minst 60 sp i ett undervisningsämne som undervisas i skolan. Du ska visa dina kunskaper i svenska i ansökningsskedet. Studierna ordnas på svenska.

Kom ihåg att lämna in ett motsvarighetsintyg!

Maximalt antal antagna studerande

Språkämnen: 4

 • Svenska som modersmål/andraspråk
 • Finska som andra inhemska språk
 • Engelska
 • Spanska
 • Tyska
 • Italienska
 • Latin
 • Franska
 • Ryska
 • Kinesiska
 • Japanska
 • Portugisiska
 • Estniska

Biologi, fysik, kemi, geografi, matematik: 4

Historia, livsåskådningslära, ev. luth. religion, filosofi, psykologi och samhällslära: 3.

 

Snabbval