Pedagogiska studier för examensstuderande
Examensstuderande i kandidatskedet kan söka till de finskspråkiga pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ordnas även på svenska och engelska. De pedagogiska studierna genomförs i magisterskedet och ingår i sin helhet i magisterexamen.

Under samma ansökningsomgång kan man ansöka endast inom en antagningsgrupp för pedagogiska studier för lärare, det vill säga inom ett inriktningsalternativ för ett ämne på antingen finska, svenska eller engelska. Regeln om ett ansökningsmål gäller dock inte för examensstuderandes del de engelskspråkiga pedagogiska studierna för lärare (STEP-programmet): examensstuderande vid Helsingfors universitet som söker till de engelskspråkiga pedagogiska studierna för lärare kan under samma ansökningsomgång även delta i ett antagningsförfarande för en finsk- eller svenskspråkig antagningsgrupp. Sökanden ska i detta fall i samband med ansökan uppge en bindande prioritetsordning för ansökningsmålen, som inte kan ändras eller kompletteras efter att ansökningstiden avslutats.

Studier med inriktning på vuxenutbildning

Som examensstuderande kan du söka till de pedagogiska studierna för lärare med inriktning på vuxenutbildning, om du har rätt att ansöka om att avlägga magisterexamen inom något av följande utbildningsprogram och studieinriktningar. Du ska visa dina språkkunskaper i antingen finska eller svenska. Undervisningen ordnas på finska.

Lämpliga utbildningsprogram enligt fakultet och maximalt antal antagna studerande

Lämpliga utbildningsprogram:

 • magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi
 • magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper
 • magisterprogrammet i växtbiologi
 • magisterprogrammet i neurovetenskap
 • magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet

Maximalt antal antagna studerande:

 • 2

Lämpliga utbildningsprogram:

 • magisterprogrammet i region- och kulturstudier: endast studerande inom studieinriktningen Afrika- och Mellanösternstudier med specialområdet islam, som studerar enligt examensstrukturen för ämneslärare
 • magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
 • magisterprogrammet i litteraturvetenskap: ämneslärarutbildning
 • magisterprogrammet i kulturarv:
   • folkloristik
   • etnologi
   • konsthistoria
   • religionsvetenskap
 • magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:
   • nordiska språk: ämneslärarutbildning
   • nordisk litteratur: ämneslärarutbildning
 • magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer:
   • finska språket: ämneslärarutbildning
   • finska språket och kulturen: ämneslärarutbildning
   • estniska språket och kulturen: ämneslärarutbildning
 • magisterprogrammet i konstforskning:
 • allmän litteraturvetenskap: ämneslärarutbildning
 •  
 • magisterprogrammet i historia: ämneslärarutbildning
 • magisterprogrammet i språk:
   • japanska: ämneslärarutbildning
   • kinesiska: ämneslärarutbildning
   • latin och romersk litteratur: ämneslärarutbildning
   • spansk filologi: ämneslärarutbildning
   • portugisisk filologi: ämneslärarutbildning
   • italiensk filologi: ämneslärarutbildning
   • franska språket och franskspråkig kultur: ämneslärarutbildning
   • tyska språket och tyskspråkig kultur: ämneslärarutbildning
   • ryska språket och litteraturen: ämneslärarutbildning

Maximalt antal antagna studerande:

 • 8

Lämpliga utbildningsprogram:

 • studieinriktningen för specialpedagogik
 • studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
 • inriktning inom allmän och vuxenpedagogik

Maximalt antal antagna studerande:

 • 15

Lämpliga utbildningsprogram:

 • magisterprogrammet i logopedi

Maximalt antal antagna studerande:

 • 2

Lämpliga utbildningsprogram:

 • magisterprogrammet i geografi

Maximalt antal antagna studerande:

 • 2

Lämpliga utbildningsprogram:

 • alla utbildningsprogram

Maximalt antal antagna studerande:

 • 3

Lämpliga utbildningsprogram:

 • magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • magisterprogrammet i ekonomi
 • magisterprogrammet för samhälle i förändring

Maximalt antal antagna studerande:

 • 4
Svenskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet kan du söka till de svenskspråkiga pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning från utbildningsprogrammen och studieinriktningarna nedan. I ansökningsskedet ska du visa dina kunskaper i svenska. Undervisningen ordnas på svenska.

Lämpliga utbildningsprogram enligt fakultet och maximalt antal antagna studerande

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Biologi (kandidatprogram i biologi, molekylbiovetenskaper och miljövetenskaper)

Maximalt antal antagna studerande:

Biologi, geografi: 4

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Modersmål och litteratur (svenska)/svenska som andra språk (Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk, svenska som modersmål/nordisk litteratur)
 • Finska som andra inhemska språk
 • Historia (kandidatprogrammet i historia)
 • Filosofi (kandidatprogrammet i filosofi)
 • Evangelisk-luthersk religion (kandidatprogrammen i kulturforskning)
 • Engelska(kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i engelska)
 • Spanska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i spanska)
 • Tyska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i tyska)
 • Italienska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i italienska)
 • Latin (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i latin)
 • Franska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i franska)
 • Ryska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i ryska)
 • Kinesiska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i kinesiska)
 • Japanska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i japanska)
 • Portugisiska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i portugisiska)
 • Estniska (kandidatprogrammet i inhemska språk (kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, studieinriktningen i estniska)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Språkämnen: 6

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Psykologi (utbildningsprogrammen i psykologi)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Historia, ev.luth. religion, filosofi, livsåskådning, psykologi, samhällsvetenskap: 5

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Geografi (utbildningsprogrammen i geografi)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Biologi, geografi: 4

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Evangelisk-luthersk religion (kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Historia, ev.luth. religion, filosofi, livsåskådning, psykologi, samhällsvetenskap: 5

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Samhällslära (kandidatprogrammen i politik, medier och kommunikation, sociala vetenskaper, och ekonomi; och kandidatprogrammet för samhälle i förändring)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Historia, ev.luth. religion, filosofi, livsåskådning, psykologi, samhällsvetenskap: 5

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Samhällslära (separat definierade studier)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Historia, ev.luth. religion, filosofi, livsåskådning, psykologi, samhällsvetenskap: 5

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Livsåskådning (perusopinnot tulee olla suoritettu)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Historia, ev.luth. religion, filosofi, livsåskådning, psykologi, samhällsvetenskap: 5
Finskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Som examensstuderande vid Helsingfors universitet kan du söka till de finskspråkiga pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning från utbildningsprogrammen och studieinriktningarna nedan. I ansökningsskedet ska du visa dina kunskaper i finska. Undervisningen ordnas på finska.

Lämpliga utbildningsprogram enligt fakultet och maximalt antal antagna studerande

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Biologi (kandidatprogram i biologi, molekylbiovetenskaper och miljövetenskaper)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Biologi: 15

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Modersmål och litteratur (svenska)/svenska som andra språk (Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk, svenska som modersmål/nordisk litteratur)
 • Finska som andra inhemska språk
 • Historia (kandidatprogrammet i historia)
 • Filosofi (kandidatprogrammet i filosofi)
 • Evangelisk-luthersk religion (kandidatprogrammen i kulturforskning)
 • Engelska(kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i engelska)
 • Spanska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i spanska)
 • Tyska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i tyska)
 • Italienska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i italienska)
 • Latin (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i latin)
 • Franska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i franska)
 • Ryska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i ryska)
 • Kinesiska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i kinesiska)
 • Japanska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i japanska)
 • Portugisiska (kandidatprogrammet i språk, studieinriktningen i portugisiska)
 • Estniska (kandidatprogrammet i inhemska språk (kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, studieinriktningen i estniska)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Modersmål och litteratur : 35
 • Finska som andra inhemska språk: 12
 • Svenska som andra språk: 14
 • Engelska: 28
 • Spanska, italienska, latin, portugisiska: totalt 12 
 • Japanska, kinesiska, estniska: totalt 5
 • Franska, tyska: totalt 19
 • Ryska: 9
 • Historia: 10

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Psykologi (utbildningsprogrammen i psykologi)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Psykologi: 4

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Geografi (utbildningsprogrammen i geografi)

Maximalt antal antagna studerande:

 • Geografi: 15

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Evangelisk-luthersk religion (kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning)
 • Islam (kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning)
 • Katolsk religion (kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning)agna studerande:
 • Evangelisk-luthersk religion: 25

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Samhällslära

Maximalt antal antagna studerande:

 • Samhällslära: 6
 • Samhällslära (separat definierade studier)

Lämpliga utbildningsprogram:

 • Livsåskådning (grundläggande studierna måste vara färdiga)

 

Maximalt antal antagna studerande:

Ev.luth. religion, filosofi, livsåskådning, katolsk religion, islam

 • Totalt 14 
Engelskspråkiga studier med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning (STEP)

Examensstuderande inom vissa av utbildningarna vid Humanistiska och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten kan söka till de engelskspråkiga pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Se de lämpliga utbildningarna på de engelskspråkiga sidorna. Du ska visa dina kunskaper i engelska i ansökningsskedet. Undervisningen ordnas på engelska.

Snabbval