Donera till samhälls- och statsvetenskaperna

Statsvetenskapliga fakulteten undersöker samhälleliga fenomen och ger sina studenter de förutsättningar som behövs för kritiskt tänkande. Den internationella spetsforskningen vid fakulteten har redan i över 75 år i väsentlig grad påverkat hur det finländska samhället ser ut nu och hur det kommer att se ut i framtiden.

Donationsmedlen är mycket viktiga för fakulteten. De möjliggör forskning och undervisning om fenomen i en föränderlig värld även när effekterna av fenomenen bara börjat synas. Helsinki Graduate School of Economics, forskningen om funktionshinder och den arbetslivsinriktade undervisningen i kommunikation har under den senaste tiden fått betydande stöd i form av donationsmedel.

Donera så här

Gör en donation enkelt på en blankett via webben.

Du kan också göra en donation som kontoöverföring.

Kontonummer: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH

Mottagare: Helsingfors universitets fonder

Meddelande: Fondens namn eller donationens ändamål, donatorns namn och kontaktinformation. 

För donationer på minst 850 euro önskar vi att donatorn också fyller i ett donationsbrev.

Läs mer om donationer på universitetets webbplats.

Donationer har en betydande inverkan på fakultetens verksamhet
Bekanta dig med det verkningsfulla arbetet inom ramen för donationsprofessurerna

Att inrätta en donationsprofessur är en investering i ett viktigt vetenskapsområde i framkanten eller ett sätt att skapa ett nytt forskningsområde. Ett stort tack till alla donatorer och samarbetspartner!