Enheter

Statsvetenskapliga fakulteten har två institutioner med sammanlagt tretton vetenskapsområden, fem forskningscenter och forskningsnätverk. Institutionerna har också forskningsnätverk.

Kontaktuppgifter till personalen finns i vårt personalregister och närmare information om vetenskapsområden och forskare finns i forskningsdatabasen Tuhat.

INSTITUTIONEN FÖR POLITIK OCH EKONOMI

Institutionens nätverk och forskningscenter

  • Nätverket för Europaforskning
  • Hecer-nätverket
  • Konsumentforskningscentralen

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP

Institutionens nätverk och forskningscenter

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående enhet inom Helsingfors universitet som verkar i nära samarbete med statsvetenskapliga fakulteten