Vanliga frågor

Vanliga frågor

Har jag rätt att delta i promotionen? 

Alla som har avlagt antingen teologie eller filosofie doktorsexamen vid Teologiska fakulteten efter den föregående doktorspromotionen kan delta i promotionen som ordnas sommaren 2023. Den föregående promotionen ordnades i juni 2017. Det sista fakultetsrådsmötet där det är möjligt att godkänna doktorsavhandlingen i tid för promotionen ordnas 18.4.2023. Det betyder att disputationen måste hållas senast 15.3.2023.  

 

Kan jag komma till promotionen utan hatt? 

Doktorer som ska promoveras kan inte delta i promotionen utan hatt, för under akten placerar promotorn hatten på promovendens huvud som tecken på doktorsgraden. Publiken och de inbjudna gästerna behöver inte ha hatt, men om det bland dem finns personer som har doktorerat ska de ta med sig sin egen hatt till promotionen och sätta den på huvudet när promotorn ger sitt tecken. 

 

Varifrån får jag en doktorshatt? 

Doktorshattar säljs i många hattaffärer. Du behöver emellertid inte ha en egen hatt, utan du kan också låna den. Hatten måste dock vara Teologiska fakultetens violetta doktorshatt. 

 

Om jag inte kan delta denna gång, kan jag då delta en annan gång i stället? 

Tyvärr inte, om det gäller samma examen. Akademiska grader beviljas på en promotion bara en gång. Om du inte kan delta promoveras du i din frånvaro, och då kan du inte promoveras på nytt som närvarande. 

 

Jag har deltagit i en promotion tidigare och det var roligt. Kan jag delta på nytt? 

Tyvärr är det inte möjligt. Akademiska grader beviljas på en promotion bara en gång. 

 

Måste jag delta i alla evenemang som hör till promotionen?  

Under promotionen ordnas det flera evenemang mellan den 8 och den 10 juni 2023: aktövningen, rektorns mottagning, promotionsakten, promotionsmiddagen och utflykten. Om du deltar i promotionsakten är det obligatoriskt att delta i aktövningen. De övriga evenemangen är frivilliga, men alla som deltar i promotionen är välkomna på alla evenemang. 

 

Vad avgör vart de promoverade doktorerna och gästerna ska gå, till gudstjänsten eller till den konfessionslösa ceremonin?  

De promoverade doktorerna och gästerna väljer själva om de vill delta i gudstjänsten eller den konfessionslösa ceremonin. Till evenemangen tågar deltagarna i procession, och när det är dags att gå till antingen Domkyrkan eller den konfessionslösa ceremonin i Nationalbiblioteket delar sig processionen i tu.  Ceremonimästaren och övermarskalken dirigerar processionerna. 

 

Vem kan jag ha som följeslagare? Jag har ingen följeslagare, är det ett problem?  

Du kan välja vem du vill till följeslagare, till exempel en vän, din partner eller en familjemedlem. Följeslagaren måste dock vara myndig. Du kan också anmäla dig till promotionen utan följeslagare. 

 

Är lokalerna och platserna för promotionens tillställningar tillgänglighetsanpassade? 

Platserna för evenemangen har valts med hänsyn till tillgängligheten. Evenemangen ordnas på flera olika ställen inom- och utomhus. Närmare uppgifter om tillgängligheten meddelas i samband med programmet. Om du har frågor som gäller tillgänglighet, kontakta promotionskommittén. 

 

Hur klär man sig på en promotion? 

Klädkoden för de olika promotionsevenemangen är strikt. Anvisningar för klädseln finns på sidan ”Klädsel och etikett”. 

 

Jag har en högtidsdräkt för präster, dräkten ”Vuokko”.  Kan jag bära den på promotionsakten? Hur är det med dräkten ”Valonsäde”? 

Båda går bra. Dräkten Valonsäde ska dock användas med lång kjol. 

 

Kan jag bära folkdräkt på promotionsevenemangen? 

Folkdräkt är inte akademisk festklädsel och kan därför inte bäras på promotion. 

 

Jag deltar i promotionen som inbjuden gäst och vill bära en svart festklänning för damer. Passar det? 

Du kan bära svart klänning med till exempel en färggrann sjal och liten väska.  

 

Får anhöriga följa promotionsakten? 

Promotionsakten ordnas i Helsingfors universitets solennitetssal, och antalet platser i salen är begränsat. Varje promovend kan utöver sin följeslagare bjuda in tre gäster.  

 Är det tillåtet att fotografera och filma?

Promotionskommittén ansvarar för att promotionsevenemangen förevigas på foto. Information om distributionen och försäljningen av fotografierna och minnesboken över promotionen meddelas promovenderna efter promotionen. På grund av promotionsaktens solenna karaktär är det strängt förbjudet att fotografera och videofilma i Solennitetssalen medan akten pågår. Promovenderna ombeds informera sina följeslagare och övriga gäster om dessa restriktioner. Vi ber även dem som deltar i gudstjänsten, i den konfessionslösa ceremonin och i processionerna till dem att inte fotografera under dessa evenemang.