Promotion

Promotionen är den akademiska världens finaste och mest anrika fest. Promotionens rötter sträcker sig ända till medeltiden och universitetsväsendets uppkomst. Den första promotionen på finländsk mark ordnades 1643 då de första filosofie magistrarna från Kungliga Akademien i Åbo promoverades.

Den första promotionen vid en teologisk fakultet ordnades 1648 då professor Eskil Petraeus promoverade Johannes Elai Terserus till teologie doktor. Promotionen vid Teologiska fakulteten 2023 blir den 44:e i ordningen.  

Promotionen är en glädjens och de akademiska prestationernas fest, där de som har avlagt examen vid universitetet får de yttre tecken, insignier, som visar deras lärda grad. Teologiska fakulteten var ursprungligen en av universitetets främsta fakulteter, och de som inledde sina studier där hade redan tidigare promoverats till filosofie magister. Därför promoveras av hävd endast doktorer vid Teologiska fakulteten. Som tecken på sin lärda grad får de en violett doktorshatt och ett diplom. Fakulteten promoverar också jubeldoktorer, personer som har promoverats till doktor för femtio år sedan. Till hedersdoktor promoveras en utvald grupp personer vars vetenskapliga eller samhälleliga gärning fakulteten vill hedra.