Processioner

I Processionen till promotionsakten
II Processionen till Domkyrkan / Nationalbiblioteket
III Processionen till universitetet
I Processionen till promotionsakten


Övermarskalken 


Två pedeller 
Kansler och rektor 
Prorektorer 
Ordförande för kollegiet och styrelsen 
Förvaltningsdirektör 
Dekaner 
Styrelseledamöter 
Ordinarie professorer 
Överbibliotekarier 
Extraordinarie professorer 
Professorer emeriti 
Docenter 
Andra lärare och tjänstemän 


Promotorn 
Jubeldoktorer 
Hedersdoktorer 
Doktorer 
Ceremonimästaren 

II Processionen till Domkyrkan / Nationalbiblioteket


Ceremonimästaren 
Promotorn 
Jubeldoktorer 
Hedersdoktorer 
Doktorer 


Två pedeller 
Kansler och rektor 
Prorektorer 
Ordförande för kollegiet och styrelsen 
Förvaltningsdirektör 
Dekaner 
Styrelseledamöter 
Ordinarie professorer 
Överbibliotekarier 
Extraordinarie professorer 
Professorer emeriti 
Docenter 
Andra lärare och tjänstemän 


Övermarskalken 
Jubeldoktorernas följeslagare 
Hedersdoktorernas följeslagare 
Doktorernas följeslagare 


Inbjudna gäster 

III Processionen till universitetet


Två pedeller 
Kansler och rektor 
Prorektorer 
Ordförande för kollegiet och styrelsen 
Förvaltningsdirektör 
Dekaner 
Styrelseledamöter 
Ordinarie professorer 
Överbibliotekarier 
Extraordinarie professorer 
Professorer emeriti 
Docenter 
Andra lärare och tjänstemän 


Ceremonimästaren 
Promotorn 
Jubeldoktorer 
Hedersdoktorer 
Doktorer 


Övermarskalken 
Jubeldoktorernas följeslagare 
Hedersdoktorernas följeslagare 
Doktorernas följeslagare 


Inbjudna gäster