Vad är en stamcell?

En stamcell är en cell som genom att dela sig kan producera nya stamceller samt differentiera (utvecklas) till andra celltyper.

Stamceller förnyar vävnader genom att balansera självförnyelse och differentiering. Stamceller kan antingen dela sig symmetriskt och producera två nya stamceller eller osymmetriskt och producera en ny stamcell och en progenitorcell som differentierar till specialiserade celler. Så här sköter stamcellerna vävnadernas förnyelse.

Läs mera om olika typer av stamceller: embryonala stamceller, vävnadsstamceller och iPS-celler.

Stamcellsforskning är ännu ett nytt område inom biologin. Många stora framsteg har gjorts först under de senaste 25 åren. Läs mera om stamcellsforskning i Finland och annanstans i världen.

Medierna rapporterar mycket om stamceller på grund av deras stora medicinska potential. Men vilka sjukdomar kan behandlas med hjälp av stamceller och vad kan man inte göra med stamceller? Läs mera om stamcellsbehandlingar.