Stamcellsportalen

Välkommen

Det här är stamcellsportalen. Här hittar du information om stamceller, stamcellsforskning och stamcellsbehandlingar på finska, svenska och engelska. Stamcellsportalen upprätthålls av forskare från Helsingfors universitet och Finlands Akademis spetsforskningsenhet för stamcellsmetabolism.

Läs mera om oss eller ställ en fråga om stamceller.

Det finns många olika slags stamceller

Stamceller klassificeras i olika typer beroende på deras ursprung och plasticitet eller formbarhet, det vill säga förmåga till förändring.