Om oss

Stamcellportalen upprätthålls av forskare vid Helsingfors universitet och Finlands Akademis Spetsforskningsenhet för Stamcellsmetabolism.

Här kan du läsa mera om oss och vår forskning. Du kan också ställa en fråga till oss om stamceller.

Emilia Kuuluvainen

Hur kan en befruktad äggcell utvecklas till en gående och talande människa? Det här är enligt mig en av de mest fascinerande frågorna inom vetenskapen. För att komma närmare svaret studerade jag utvecklingsbiologi för min magisterexamen och doktorerade år 2017 från Helsingfors universitet. I min doktorsavhandling undersökte jag hur ett viktigt proteinkomplex som reglerar gener påverkar cellers identitet. Från år 2018 har jag arbetat som forskningskoordinator för spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism, MetaStem. I mitt arbete koordinerar jag forskningssamarbete och bedriver egen forskning om stamcellers ämnesomsättning. Vidare ansvarar jag bland annat för spetsforskningsenhetens vetenskapskommunikation, så som de här nätsidorna.

Emilia Kuuluvainen, FD, Forskningskoordinator för Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism

Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolisms, MetaStems nätsidor
Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism på Twitter @MetaStem_Center

Tag kontakt med stamcellsportalens författare: stemcell-portal[at]helsinki.fi

Länkarna till vidare läsning är på finska och engelska. Vi välkomnar förslag på ytterligare länkar, speciellt till svenska och finska sidor.

Pekka Katajisto

Jag doktorerade från Helsingfors universitets medicinska fakultet år 2009. Jag blev intresserad av stamceller då jag arbetade på Massachusetts Institute of Technology i USA och forskade i kommunikation mellan vävnadsstamceller och deras grannceller. Min egen forskningsgrupp vid Helsingfors universitets Institut för bioteknik och Karolinska institutet i Sverige har forskat i processer som styr stamcellers förnyelse och åldrande sedan år 2013. Vi fokuserar huvudsakligen på stamcellernas ämnesomsättning samt vävnadsstamcellers och stamcellsnischens växelverkan. Sedan år 2018 är jag också ledare för Finlands Akademis Spetsforskningsenhet för stamcellsmetabolism.

Pekka Katajisto, FD, Professor, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Institutet för bioteknik HiLIFE, Helsingors universitet och Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska institutet, Ledare för Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism

Pekka Katajistos forskningsgrupps nätsidor

Timo Otonkoski

Jag gjorde doktorsavhandling på 1980-talet på Helsingfors barnklinik där jag också specialiserade mig till barnläkare. Sedan dess har min forskning fokuserat på de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Under mina postdoc-studier i SanDiego åren 1991-1994 satte jag mig in i cellbehandlingar som vårdmetod av diabetes. Under de senaste 20 åren har jag lett en forskningsgrupp som har som mål att producera fungerande bukspottkörtelceller från stamceller för vård av diabetes och för att förstå hur diabetes uppkommer. Jag är också ledare för Helsingfors universitets medicinska fakultets forskningsprogram för stamceller och metabolism.

Timo Otonkoski, MKD, Professor, Ledare för Forskningsprogrammet för Stamceller och metabolism, Medicinska fakulteten, Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism, Helsingfors universitet och Nya barnsjukhuset, HUS

Timo Otonkoskis forskningsgrupps nätsidor

Kirmo Wartiovaara

Jag är specialist inom ärftlighetsmedicin och största delen av mitt jobb går ut på att ta reda på varför något har gått fel i utvecklingen av stamceller hos insjuknade patienter. Det bästa skulle vara om vi kunde påverka cellernas utveckling positivt och det har jag försökt lära mig ända sedan jag blev färdig doktor i medicin från Helsingfors universitets Spetsforskningsenhet för utvecklingsbiologi år 1998. Jag forskade utomlands i Montreal år 1999-2001 och i Kalifornien 2014-2015 och nu jobbar jag på Mejlans sjukhus och Biomedicum, där jag har en egen liten forskningsgrupp. 

Kirmo Wartiovaara, MD, Docent i stamcellsbiologi, Forskningsprogrammet för Stamceller och metabolism, Medicinska fakulteten, Helsingfors universitet, Ärftlighetsläkare, HUS

Mer om Kirmo Wartiovaaras forskning

Henna Tyynismaa

Efter mina magistersstudier i genetik doktorerade jag år 2007 om mitokondriesjukdomar från Helsingfors universitets medicinska fakultet. Jag har forskat i ärftliga sjukdomars, speciellt neurologiska sjukdomars och mitokondriesjukdomars genetiska bakgrund, molekylmekanismer och effekt på ämnesomsättningen. Jag grundade min egen forskningsgrupp år 2011. Vi använder patienters egna stamcellsmodeller för att utreda sjukdomsmekanismer och vi forskar också i hur störningar i mitokondriernas funktion påverkar celler och vävnader. Jag arbetar också som ledare för Forskningsprogramsenheten vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

Henna Tyynismaa, FD, Professor, Ledare för Forskningsprogramsenheten, Medicinska fakulteten, Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism, Helsingfors universitet

Henna Tyynismaas forskningsgrupps nätsidor

Ville Hietakangas

Efter magistersstudier i biokemi doktorerade jag i genreglering under cellstress från Åbo universitet år 2004. Jag arbetade fyra år som postdoc-forskare i Tyskland och Singapore där jag lärde mig att använda bananflugors genetik för att forska i cellers näringsreglering. Min egen forskningsgrupp studerar djurs fysiologiska näringsreglering där ett fokusområde är hur tarmens stamcellers funktion påverkas när näringsintaget ändrar.

Ville Hietakangas, FD, Professor, Molekylära och integrativa biovetenskaper, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Institutet för bioteknik, Spetsforskningsenheten för stamcellsmetabolism, Helsingfors universitet

Ville Hietakangas forskningsgrupps nätsidor