Om projektet

Forskningsprojektet Samarbete och socialt stöd i den finlandssvenska skolan, SAMS, ingår i forskningsenheten Mångfald, Flerspråkighet och Social rättvisa i utbildning. Forskningsenheten, är i sin tur, starkt kopplad till de svenskspråkiga lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet.

Målsättning

Det här projektet strävar till att stärka samarbetet mellan den svenska klasslärarutbildningen och våra partnerskolor inom huvudstadsregionen i Finland. Samarbetet mellan lärarutbildningen och partnerskolorna kommer in redan under studerandenas två praktikperioder. Syftet med SAMS projektet är att stärka det sociala stödet, både i lärarstuderandenas studier och då de övergår från universitetsstudierna till yrkesverksamma lärare. Vi önskar fördjupa oss i att förstå de blivande lärarnas behov av sammanhängande socialt stöd i övergången från universitetsstudier till att de är yrkesverksamma lärare.

Det sociala stödet i skolans lärmiljö kommer att granskas på flera systemnivåer; på individ, kollegie och skolledarskapsnivå. Vi utgår från det individuella perspektivet, dvs studenter, nyutexaminerade lärare och lärarhandledarna för att vidga frågeställningen till hur det sociala stödet kan stärkas och utvecklas som en del av verksamhetskulturen.

SAMS-projektet bidrar även till att identifiera faktorer som stärker till svenskspråkiga lärarstuderandes och svenskspråkiga nyexaminerade lärares välmående. Det långsiktiga målet är utveckling av skolkulturen genom kollaborativt lärande.

SAMS-projektet är finansierat av Svenska Kulturfonden.

Målgrupper och tidtabell

Nu just är SAMS-projektet inne i en aktiv fas av datainsamling. Vi inolverar dessa tre målgrupper;

  • klasslärarstudenter, som studerar inom den svenska lärarutbildningen vid Helsingfors universitet,
  • en gränsöverskridande jämförelse med nyutexaminerade lärare från både Finland, Estland och Sverige
  • en gränsöverskridande jämförelse med representanter för skolans ledarskap från både Finland och Estland.

Under våren 2022 presenterar vi resultat av våra studier. Resultaten kommer att utnyttjas i den handledarutbildning för partnerskolornas blivande praktikhandledare, som hålls 2021-2022.

Här kan du läsa mer om projektets resultat.