Samverkan och socialt stöd i den finlandssvenska skolan

Forskningsprojektet Samarbete och socialt stöd i den finlandssvenska skolan (SAMS) strävar till att etablera en samarbetsmodell mellan den svenska lärarutbildningen vid Helsingfors universitet och dess partnerskolor i huvudstadsregionen. Målet med SAMS projektet är att genom forskningsbaserade metoder identifiera och utveckla behovet av socialt stöd både i skolan och inom lärarutbildningen. Inom ramen för projektet strävar vi efter att förankra olika satsningar som ökar det sociala stödet i dess olika former, till exempel genom att utveckla en mentorskapsmodell.

SAMS-projektet