Organisation

Jubelårets organisation består av frivilliga medlemmar i styrgruppen, en anställd projektchef fram till 28.4.2023.

Styrgruppen för projektet står under universitetets kansler prof. Kaarle Hämeri. 

Styrgruppen

 • Ordförande Jussi Herlin, ekon.mag., Kone Oyj
 • Juha Hurme, fil.mag., protokollansvarig, Helsingfors universitet 
 • Kaarle Hämeri, kansler, Helsingfors universitet 
 • Hanna Korsberg, professor, humanistiska fakulteten
 • Tuomas Heikkilä, professor, teologiska fakulteten
 • Laura Kolbe, professor, humanistiska fakulteten
 • Johan Bärlund, professor, juridiska fakulteten
 • Antti Sukura, professor, veterinärmedicinska fakulteten
 • Jukka Relas, fil.dr, fri forskare, Helsingfors
 • Eva Ahl-Waris, fil.dr, fri forskare, Helsingfors
 • Sari Aalto, fil.dr, docent, Helsingfors
 • Minnis Vierikko, fil.mag., kontaktchef vid kommunikation och samhällsrelationer, Helsingfors universitet 
 • Ville Sinnemäki, fil.mag., verksamhetsledare, Alumnföreningen vid Helsingfors universitet 
 • Tiina Kosunen, fil.lic., chef vid Konferens- och evenemangstjänsterna, Helsingfors universitet 
 • Marjo Eskola, fil.mag., producent vid kommunikation och samhällsrelationer, Helsingfors universitet
 • Cecilia af Forselles, fil.dr, Kansalliskirjaston överbibliotekarie emerita, Nationalbiblioteket
 • Miia-Leena Tiili, fil.dr, museidirektör, Helsingfors universitetsmuseum
 • Pia Vuorikoski, utställningschef, Helsingfors universitetsmuseum
 • Arto Aniluoto, pol.mag., gratist 2006
 • Mari Lehtoruusu, fil.mag., gratist 2017, ordförande för delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet