Aktuellt

Du kan understödja jubelåret genom att donera en valfri summa till Helsingfors universitets projekt Promotionens jubelår. Också små donationer är välkomna.

Årets program är nu publicerat. Bekanta Dig med programmet – alla kan hitta sitt sätt att delta!

Rätten till förändringar förbehålls.
Den högtidliga invigningen av jubelåret 20.3.2023

Helsingfors universitet firar det levande kulturarvet och Filosofiska fakultetens hundrade promotion genom Promotionens jubelår 2023

Universitetets Kansler har därför glädjen att inbjuda Er

måndagen den 20 mars 2023 klockan 17–19

till Helsingfors universitets solennitetssal

för invigningen av Promotionens jubelår 2023 och offentliggörandet av hedersdoktorerna

Jubelårets hedersdoktorer presenteras och den nya promotionskantaten skriven av Cecilia Damström och Cia Rinne uruppförs.

Ett nytt verk om promotionens historia utkommer.

Välkommen! Invigningsprogrammet är öppet för alla. Anmälan önskas.

Mörk kostym.

Anmäl Dig här!

 

 

 

Inbjudan att delta i snapsvisetävling

Helsingfors universitet är Finlands bästa, äldsta och mest ansedda lärosäte. Vårt alma mater har många traditioner, men en sak saknas, en egen snaps- eller bordsvisa.

Lyckligtvis är detta en brist som det är lätt att åtgärda. Vi riktar oss nu till alla nationer och föreningar inom studentsamfundet med en inbjudan till en snapsvisetävling.

Därför ber vi nu att du uppmärksammar din nation/förening med följande information:

  • Varför? Helsingfors universitet firar 2023 promotionens jubelår för att fira promotionen som ett gemensamt kulturarv och Filosofiska fakultetens hundrade promotion.
  • Vad? Komponera en fyndig och medryckande snaps- eller bordsvisa, som kan sjungas på universitetsfester och program.
  • Hur? Vi är inte ute efter en pompös hymn, utan väntar oss snarare något glatt och finurligt som en stor grupp kan sjunga tillsammans utan långvarig övning. Syftet är inte heller att idealisera rusmedel, utan att hylla och uttrycka den levnadsglädje och samhörighet som är studietidens och universitetsgemenskapens viktiga ingrediens. Du kan skapa helt nya ord eller bygga vidare på något gammalt. Du kan också komponera en helt ny melodi eller återanvända någon känd melodi.
  • Du kan skriva visan på svenska, finska eller engelska, eller på många olika språk. Kanske vill du på något sätt beakta att vårt universitet är en mångspråkig gemenskap?
  • För vem? För alla vid universitetet. Visan ska kunna sjungas av alla, av nykomlingar och den som redan länge gjort universitetet till sin plats, av studenter, personal och alumner. Vår gemenskap är stor och mångsidig.
  • Lämna in ditt bidrag senast den 10 mars 2023 till eso-kuraattori@helsinki.fi.

Det segrande bidraget, eller de segrande bidragen, utses av en jury som består av representanter för nationerna och styrgruppen för promotionens jubelår. Segraren/segrarna offentliggörs omkring universitetets årsdag så att visan eller visorna ska kunna sjungas under promotionerna i maj och juni 2023.

Segrare belönas med anspråkslösa materiella vinster, men med desto mera ära och heder till din nation eller förening, samt med universitetssamfundets beundran och glada stunder!

Inspektor Martti Nissinen (Savolainen osakunta) och Inspektor Tuomas Heikkilä (Eteläsuomalainen osakunta)