Verktyget Digitala för automatisk bedömning av tal i Moodle

Under våren 2022 utvecklade DigiTala-projektet ett verktyg för Moodle som heter Digitala. Verktyget kan automatiskt bedöma muntliga uppgifter på finska och svenska. Verktyget programmerades av fyra studerande i datavetenskap vid Helsingfors universitet som en del av deras kurs Projekt för mjukvaruproduktion.

Den centrala målsättningen för DigiTala-projektet har varit att utveckla applikationer för automatisk bedömning av muntliga språkkunskaper. Efter att Aalto-universitetets första version av artificiell intelligens (AI) hade utbildats färdigt med röstsampler och lärarbedömningar behövdes det ett användargränssnitt där man kunde skapa uppgifter, banda in svar och få in respons efter slutförd uppgift. Det första verktyget som motsvarar dessa behov är Digitala som installerats i Moodle.

 

Bruk av Digitala för studerande och lärare

I Moodle-verktyget Digitala kan studeranden se uppgifter som läraren har lagt upp med tillhörande material. Studeranden bandar sin talprestation, och därefter skickas bandningen till Aalto-universitetets server. Hos Aalto förvandlas talet till text (röstigenkänning, ASR) och bedöms automatiskt. Resultaten av den automatiska bedömningen visas för studeranden i Moodle. Förutom antalet poäng ger rapportsidan också skriftlig feedback om de olika delområdena av muntlig språkkunskap, t.ex. flyt och ordförråd. Dessutom får studerandena se en maskinproducerad transkribering av sitt eget tal (alltså talet har överförts till text) och kan också lyssna på sin bandning.

Som lärare kan man skapa två typer av uppgifter: högläsningsuppgifter, där studeranden läser en given text högt, och produktionsuppgifter, där studeranden ska tala mera fritt om ett givet ämne. Förutom bedömningen som datorn ger kan läraren lägga till sin egen bedömning och respons till de studerande. Det är viktigt, eftersom verktygets funktioner testas först i praktiken. Lärare och forskare kan också ladda ner de studerandes prestationer och tillhörande bedömningar.

 

Verktygets framtid

Den första versionen av Digitala blev klar i maj 2022 och verktyget kommer att testas på bredare bas i skolorna på hösten. Verktyget kommer att utvecklas vidare på basen av responsen man får.

Inom verktyget kan man bestämma vilken server den använder för den automatiska bedömningen. Projektservern vid Aalto-universitetet har utbildats till att bedöma finsk- och svenskspråkiga prestationer, men det är möjligt att utbilda AI i andra språk också. Det betyder att det i framtiden kan bli möjligt att använda Digitala för andra språk.