Karriär

Tandläkare arbetar ofta vid hälsovårdscentraler eller som självständiga yrkesutövare.

De kan också arbeta som experter i multiprofessionella team inom olika sektorer i samhället. Utöver det konkreta arbetet som tandläkare ger utbildningen också färdigheter för att arbeta inom forskning och utbildning. Tandläkare kan också arbeta utomlands eller vid olika hjälporganisationer. Ungefär 10 % av alla tandläkare specialiserar sig.

Tandläkarnas sysselsättningssituation är god. Se statistik på Tandläkarförbundets webbplats.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Kompetens

Endast legitimerade yrkesutbildade personer får utöva tandläkaryrket i Finland. Odontologie licentiatexamen ger behörighet att arbeta som legitimerad tandläkare. Rätten att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person beviljas på ansökan hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Examen ger också behörighet att söka till vetenskaplig och/eller yrkesinriktad påbyggnadsutbildning som leder till odontologie

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.