Forskning

Forskningen utvecklas också inom området translationell och individualiserad behandling av sjukdomar, inklusive dess epidemiologiska, genomiska, systembiologiska, regenerativa och nanoteknologiska tillämpningar samt läkemedelsforskning.

Fokusområden för forskningen vid Medicinska fakulteten är:

  •     malign tillväxt
  •     hjärna och medvetande
  •     inflammationer
  •     ämnesomsättning
  •     degeneration