Forskning
Fokusområden för forskningen vid Medicinska fakulteten är:


malign tillväxt
hjärna och medvetande
inflammationer
ämnesomsättning
degeneration


Forskningen utvecklas också inom området translationell och individualiserad behandling av sjukdomar, inklusive dess epidemiologiska, genomiska, systembiologiska, regenerativa och nanoteknologiska tillämpningar samt läkemedelsforskning.