Karriär

Kandidatexamen i skogsvetenskaper utgör en grund för magisterexamen i skogsvetenskaper.

Det är också möjligt att välja ett annat magisterprogram, t.ex. magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper, växtbiologi, lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi eller Environmental Change and Global Sustainability. Kandidatexamen och magisterexamen i skogsvetenskaper bildar tillsammans en omfattande och mångsidig studiehelhet om användningen av skogar och naturresurser. Kunskaperna kan utan svårigheter tillämpas både i och utanför skogsbranschen i Finland och utomlands.

Mer om karriärmöjligheter och sysselsättning se metsätieteet.fi.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter kandidatexamen fortsätter man vanligen direkt med studier som leder till magisterexamen.

Efter genomfört kandidatprogram kan den studerande övergå till något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen.

* En utexaminerad kandidat får beroende på vilka studiehelheter han eller hon har genomfört direkt studierätt till ett av följande magisterprogram 

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.