Forskning

Undervisningen vid universitetet grundar sig på senaste forskning.

Inom skogsvetenskaper anknyter undervisningen och forskningen till aktuella och viktiga ämnen, bl.a. hållbart skogsbruk och hållbar användning av andra naturresurser, klimatförändring, urbanisering, bioenergi och nya produktionsmetoder samt digitala tjänster som baserar sig på informationen om skogsresurserna. Studenterna vid Institutionen för skogsvetenskaper får vara med och hitta lösningar på aktuella problem i olika forskningsprojekt.

Forskningsområden är bl.a.

  • Interaktionen mellan skogs- och myrekosystemen och klimatförändringen
  • Socioekonomiska förändringar och den globala skogssektorn
  • Informationshantering och skogsinformation
  • Ekonomisk-ekologiska modeller för skoglig resurshållning och skogsskydd

Institutionen för skogsvetenskaper medverkar i två spetsenheter som finansieras av Finlands Akademi:

Forskningsstationen i Hyytiälä, där bl.a. spetsforskningsenheten för atmosfäriska vetenskaper utför en stor del av sina mätningar (SMEAR II) är knuten till institutionen. 

Läs mer om forskning.