Karriär

Provisorer arbetar som chefer i apotek.

Arbetsuppgifterna innehåller kundbetjäning och läkemedelsrådgivning och dessutom ofta också personaladministration, utbildning och, beroende på apotekets storlek, uppgifter som anknyter till företagsverksamheten. Utöver apotek finns också andra möjliga karriärvägar för provisorer. Som provisor kan du arbeta inom läkemedelsindustrin och partihandeln bland annat med utveckling och framställning av läkemedel, kvalitetssäkring, läkemedelssäkerhet och marknadsföring, och inom vårdbranschen med myndighets- och undervisningsuppgifter samt vid sjukhus och hälsovårdscentraler som expert på läkemedelsförsörjning. Provisorer kan också arbeta med forskning inom industrin eller vid universitet samt med undervisning i farmaci. När du har fått tillräckligt med arbetserfarenhet som provisor kan du ansöka om apotekstillstånd och bli apotekare.

Sysselsättningsgraden inom farmaci är för tillfället mycket bra och förväntas vara det också i framtiden. Efterfrågan på läkemedel är konstant och behovet av apotekstjänster ökar speciellt i och med befolkningens stigande ålder. Därför måste också apoteken och hälso- och sjukvården utvecklas kontinuerligt för att patienterna ska få bästa möjliga vård.

Även om undervisningen i detta program ges i huvudsak på finska uppmuntrar vi dig att, i den mån det är möjligt, studera även på svenska och på främmande språk under din studietid. Flerspråkiga studier utvecklar dina språkkunskaper och ger dig bättre förutsättningar att jobba på svenska och andra språk inom ditt område efter att du har utexaminerats. Sammanlagt erbjuder de olika utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet årligen flera hundra kurser på svenska - hur många av dessa kurser du kan få in i din examen beror på ditt utbildningsprogram.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.