Provisorsexamen, farmaceut och provisor, utbildningsprogram

ÄR DU IN­TRES­SE­RAD AV LÄ­KE­ME­DEL, HÄL­SA OCH VÄL­MÅ­EN­DE?

Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen. Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

I utbildningsprogrammet för provisorsexamen avlägger du först farmaceutexamen som är en lägre högskoleexamen (180 sp) och därefter provisorsexamen som är en högre högskoleexamen (120 sp).

Målet med examina i farmaci är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen. 

Info box
Omfattning och planerad längd 180 + 120 studiepoäng, 3 + 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.