Karriär

Vid kandidatprogrammet och magisterprogrammet i pedagogik får du en utbildning som ger jobb! Programmen innefattar tre svenskspråkiga och sju finskspråkiga studieinriktningar.

Gemensamt för alla studieinriktningar är att du utexamineras som expert i uppväxt, fostran och inlärning. De olika studieinriktningarna ger olika slags behörigheter, yrkeskompetens och expertis.

Många av våra studerande hittar jobb i olika traditionella uppgifter inom fostran och undervisning. Vanliga karriärbanor finns också inom expertuppgifter som tangerar utveckling och administration inom fostran, utbildning och undervisning. Det finns också sådana som gått en ovanligare väg: pedagogie kandidater och magistrar fungerar bland annat som företagare och i politiken.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Alumnberättelse: Matti Aarnio arbetar som utbildningsexpert

Matti Aarnio, som disputerat vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet, arbetar som utbildningsexpert på enheten Learning and development på Nordea. Arbetet består i att utveckla utbildningslösningar och erbjuda ett sådant stöd för lärande som koncernens anställda behöver. Formen för arbetet kan variera från webbkurser till att utveckla längre utbildningsprogram eller att hitta en kvalificerad utbildare.

Enligt Aarnio är en av de bästa sakerna med de pedagogiska studierna hur väl de kan tillämpas.

– Det har varit intressant att märka att inget av det jag studerat går förlorat, utan att grundläggande principer för lärande kan tillämpas på samma sätt i olika sammanhang.

Alumnberättelse: ”Vi behöver fler pedagoger med teknisk kunnighet”

Miska Noponen är inte bara magister i allmän- och vuxenpedagogik utan har också en kandidatexamen i datavetenskap i bagaget från Helsingfors universitet. Genom att läsa datavetenskap fick Noponen kompetensen att kunna utveckla sätt att erbjuda utbildningsverktyg för oändligt många människor.

– Enligt mig är det alldeles för ovanligt att pedagoger kombinerar sina studier med datavetenskap. Jag tror många är rädda för datavetenskapen eftersom de tror det innebär mycket matematik men så är det inte. Vi behöver fler pedagoger med teknisk kunnighet.

Noponen har jobbat i drygt fyra år på det finska uppstartsföretaget Claned som utvecklar inlärningssystem som tillämpar individuella lösningar och artificiell intelligens. Bland kunderna finns olika företag och organisationer såsom FN.

– Jag fungerar som våra kunders röst under vårt utvecklingsarbete. Det handlar om att hjälpa datavetarna och våra kunder som är mer pedagogiskt inriktade på att lära sig och utbilda andra, att förstå varandra bättre.

Ämnes­lä­rar­ut­bild­ning och fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er

Funderar du på en karriär som ämneslärare i grundskolan, gymnasiet eller vuxenundervisningen? Då ska du avlägga pedagogiska studier för lärarbehörighet. Om du däremot redan har magisterexamen, men vill komplettera din pedagogiska kompetens, kan du söka in till pedagogiska fakultetens fristående lärarstudier.

Vill du bli ämneslärare och studera på svenska? Då ska du söka till de svenskspråkiga pedagogiska studierna för lärarbehörighet. All undervisning ges på svenska, men det är inte möjligt att välja vuxenutbildning som inriktning i den svenskspråkiga utbildningen. Om du vill ha vuxenutbildning som inriktning, ska du söka till den finskspråkiga utbildningen.

Du kan söka till pedagogiska studier för lärarbehörighet

  • om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet och din utbildning har ett inriktningsalternativ för ämneslärare eller
  • om du redan har avlagt magisterexamen

Du förväntas också ha tillräckliga ämneskunskaper i ditt undervisningsämne redan då du söker till utbildningen. Ytterligare information om de pedagogiska studierna för lärarbehörighet och om att ansöka hittar du på sidan Studier som ger kvalifikationer för läraryrket.

Lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik

Studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik vid kandidatprogrammet i pedagogik ger dig behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning som riktar sig till sexåringar.

Lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik har utmärkta möjligheter att få jobb. I synnerhet i huvudstadsregionen är sysselsättningsläget för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik mycket gott. Efter examen kommer du snabbt ut i arbetslivet.

Somliga lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik arbetar som daghemsföreståndare eller i olika slags uppdrag som förutsätter småbarnspedagogisk expertis, bland annat inom den offentliga förvaltningen. Om du siktar på expertuppgifter, ger studier vid magisterprogrammets studieinriktning i förskolepedagogik ännu bättre utsikter att hitta arbete.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.