Karriär

Studierna i magisterprogrammet i historia ger kompetens för många olika arbeten i samhället inom utbildning och forskning, arkiv, bibliotek och museer, kultur- och bildningssektorn, medier och kommunikation, diplomati eller internationella organisationer.

Också många experter inom politik, näringsliv och förvaltning och medborgaraktivister har studerat historia. Av experter inom de nämnda områdena förutsätts t.ex. att man behärskar stora helheter, analysförmåga och argumentationsförmåga. I studierna ingår även täta och mångsidiga kontakter med arbetslivet. Alumner deltar också och berättar om sina studier och karriärvägar.

Du kan läsa om alumner på webbplatsen 375 humanister som är humanistiska fakultetens bidrag till Helsingfors universitets 375-årsjubileum. Läs mer om humanisterna! Bland dem finns t.ex. historikerna Janne Hopsu som idag är utrikeskorrespondent, och Outi Karemaa som arbetar som förlagschef.

Också genom att delta i studentorganisationernas verksamhet skaffar du dig erfarenheter som är till nytta i arbetslivet.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.