Innehållet i kandidatexamen

Laboratoriearbetet är tongivande för studierna i kemi och täcker omkring en hälfte av grund- och ämnesstudier i kemi.
Grund- och äm­nes­stu­di­er i kemi

Grundstudier

 • KEK181 Atomer, molekyler och växelverkningar (5 sp)
 • KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt (5 sp)
 • KEK182 Organisk kemi 1 (5 sp)
 • KEK104 Epäorgaaninen kemia (5 sp)
 • KEK185 Grundarbeten i kemi (5 sp)

Ämnesstudier

 • KEK281 Molekylers struktur och spektroskopi (5 sp)
 • KEK202 Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (5 sp)
 • KEK283 Termodynamik och dynamik (5 sp)
 • KEK284 Organisk kemi 2 (5 sp)
 • KEK205 Biologinen kemia (5 sp)
 • KEK206 Fysikaalisen kemian työt/Fysikaliska kemiarbeten (5 sp)
 • KEK207 och KEK208 Epäorgaanisen kemian työt 1 ja 2 / Oorganiska kemiarbeten 1 och 2 (5 + 5 sp)
 • KEK209 och KEK210 Orgaanisen kemian työt 1 ja 2 / Organiska kemiarbeten 1 och 2 (5 + 5 sp)
 • KEK211 Forskningsprojekt (9 sp)
 • KEK212 Kandidatavhandling (6 sp)

Grund- och ämnesstudier i kemi ger goda grundläggande kunskaper i kemi. På föreläsningskurser får du en bra teoretisk grund, som tillämpas i laboratoriearbeten. Under tredje året har du forskningsprojekt och kandidatavhandling som ger dig en chans att använda tidigare inlärda kunskaper.

Ge­men­sam­ma stu­di­er
 • Expertisstudier i kemi (5 sp)
 • Modersmålet (3 sp)
 • Andra inhemska språket (3 sp)
 • Främmande språk (4 sp)
 • Studier i informations- och kommunikationsteknik (3 sp)
 • Akademiska kunskaper (2 sp)
Andra och val­ba­ra stu­di­er

Det krävs att du studerar metodvetenskaper (tillämpad matematik, fysik och statistik) åtminstone 15 sp antingen skilt eller som en del av studiehelheter.

Det också att du studerar en studiehelhet som består av 25 sp. Målet är att du väljer en helhet som stöder din yrkesskicklighet och karriärutveckling. Dessuton kan du ännu välja valbara studier som kan vara studier vid andra vetenskapsområde, valbara kandidatkurser vid kemi eller lämpliga kurser från magisterprogrammet.

Möjliga kandidatkurser vid kemi:

 • Laskennallinen kemia (5 sp)
 • Instrumenttianalytiikka (5 sp)
 • Radiokemia (5 sp)
 • Polymeerikemia (5 sp)
 • Chemistry and Environmental Chemistry in Water (5 sp)
 • Bioinorganic chemistry (5 sp)
 • Basics of atmospheric chemistry (5 sp)