Karriär

I Finland får du en veterinärmedicinsk utbildning endast vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Utbildningen erbjuder goda sysselsättningsmöjligheter.Efter din utexaminering får du förutom mångsidiga arbetsuppgifter också en konkurrenskr

Studierätt beviljas samtidigt till kandidatprogrammet och till utbildningsprogrammet som leder till licentiatexamen i veterinärmedicin. För att få rätt att utöva yrket veterinär måste man avlägga bägge examina.

Kompetens

Kandidatprogrammet ger inte behörighet att arbeta som veterinär.

Produktionsdjursveterinär och kommunalveterinär

En veterinär som sköter produktionsdjur är antingen privat veterinär eller kommunalveterinär. 

Du sköter om produktionsdjur under besök på bondgårdarna. Som kommunalveterinär ansvarar du för kor, svin och andra produktionsdjur inom ditt område samt även för smådjur och hästar. Du har jourplikt.  Du utför alla arbetsskeden självständigt från början till slut, från undersökningar till provtagning samt behandlingar och operationer. Utöver patientarbetet ligger tyngdpunkten i ditt arbete på förebyggande hälsovård, djurskydd och miljö- och hälsoskydd.

Smådjursveterinär

En smådjursveterinär äger antingen själv en klinik eller så arbetar hen på en klinik som ägs av någon annan.

Dina patienter är i huvudsak sällskapsdjur. Ditt arbete är mångsidigt och omfattar bland annat behandling av invärtes sjukdomar, kirurgi, vaccinationer och avlivning av djur. Ofta har du hjälp av utbildade djurskötare.

 

Hästveterinär

En hästveterinär arbetar på kliniker eller åker runt till olika stall.

Vanliga sjukdomar som du behandlar är hälta och luftvägssjukdomar samt kolik och olyckor som ofta kräver akut vård. Vaccinationer och tandvård för hästar hör till dina rutinuppgifter. På klinikerna utför du dessutom krävande operationer och andra behandlingar.

 

Livsmedelshygieniker

När du arbetar som veterinär inom livsmedelshygien är du vanligen anställd vid ett livsmedelsföretag.

Som veterinär bekämpar du djursjukdomar, säkerställer den livsmedelshygieniska kvaliteten och övervakar livsmedelskedjan från jord till bord.

Du arbetar som besiktningsveterinär på slakterier och köttförädlingsfabriker där du ansvarar för köttbesiktning, djurskydd och slakterihygien. Du övervakar mejerier samt handeln med och distributionen av livsmedel. 

 

Forskare

Om du inriktar dig på forskning arbetar du som lärare vid universitetet, som forskare vid statliga inrättningar eller inom läkemedelsindustrin.

Som forskande veterinär specialiserar du dig på det du är intresserad av, till exempel livsmedelshygien, miljöhygien, mikrobiologi, patologi, husdjurs välbefinnande och beteende eller olika kliniska ämnen.

 

 

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.