Forskning

Forskningen vid Veterinärmedicinska fakulteten är mångvetenskaplig och håller hög internationell kvalitet.

Fokusområdena för fakultetens forskning utgörs av två omfattande forskningsområden som kompletterar varandra:

  • Livsmedelssäkerhet och människans hälsa
  • Klinisk och translationell veterinärmedicin samt djurens hälsa och välmående.

Studenten får bekanta sig med den veterinärmedicinska forskningen redan i början av studierna. De som är intresserade av forskning har möjlighet att skriva sin licentiatavhandling i en forskningsgrupp när kandidatavhandlingen är klar. För många öppnar det en ny och intressant värld och kanske t.o.m. en karriär antingen vid fakulteten eller vid ett annat forskningsinstitut som bedriver veterinärmedicinsk forskning.