Forskning

Kandidatprogrammet i kulturforskning grundar sig på en stark och internationellt erkänd humanistisk forskning som också är den mångsidigaste i vårt land.

Forskningsområden är kulturmöten, växelverkan mellan människa och miljö, vardagskultur, konsthistoriska riktningar, regionala särdrag, religiösa företeelser och traditionsöverföring.

I vår tid befinner sig gränssnittet mellan kultur och samhälle i ett särskilt utmanande tillstånd. Därför forskar man inom kandidatprogrammets vetenskapsområden bl.a. i sociala mediers inverkan på människors verksamhet och frågor kring migration och invandring.

I forskningsprojekten behandlas frågorna både regionalt och tematiskt. Regionalt kan betyda både lokalt, nationellt och globala storområden. På vetenskapsområdenas ovanligt omfattande forskningsfält varierar tyngdpunkterna enligt forskningsprojekt – från forskning i förhistoria till nutidspolitik och från etnologi till samtidskonst.