Kandidatprogrammet i kulturforskning

Lär dig att tolka olika kulturföreteelser och deras mångformade uttryck

Kandidatprogrammet i kulturforskning omfattar kulturernas globala, regionala och lokala mångfald och historiska kontinuitet. Du kan efter eget intresse studera olika aspekter av kulturmöten, växelverkan mellan kultur och samhälle, religiösa fenomen och traditionsöverföring. Man kan t.ex. inrikta sig på människors vardag, materiell och visuell kultur eller miljö som formats av människor och olika lager i den miljön. Studierna behandlar kultur som ett uttryck för individers, gruppers och samhällens verksamhet och växelverkan, och de materiella och immateriella företeelser som denna verksamhet och växelverkan ger upphov till. Programmet består av åtta studieinriktningar som är: arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, religionsvetenskap, Asienforskning, Mellanöstern- och islamstudier, region- och kulturforskning och antikens kultur som en valbar studiehelhet.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00

Studerande i det här kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier. Till studerande godkända i gemensamma ansökan och öppna universitetsleden beviljas alltid rätt att även avlägga magisterexamen. Notera ändå att till en del av magisterprogrammen kan krävas att på förhand definierade studier är avlagda. Dessutom är antalet studerande begränsat i vissa av programmen och optionen att fortsätta kan gälla bara en eller några av magisterprogrammets studieinriktningar.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.