Studenterna berättar

Den bästa insikten i studierna får man ofta av studenterna själva.

Låt studenterna berätta hurdant det är att studera finskugriska och nordiska språk och litteraturer vid Helsingfors universitet!

Tel­ma Hal­me

Jag är Telma, studerande i inhemsk litteratur redan i några års tid. Mitt beslut att söka till uni för att studera inhemsk litteratur föddes av stundens ingivelse och mitt intresse för konst, skrivande och språk. Mitt intresse för böcker och läsande har ändå bara fördjupats under mina tre studieår. Till min lycka har jag också märkt att jag antagligen kommer att hitta mitt drömjobb i den egna branschen.

Vid humanistiska fakulteten har jag glädjats över möjligheterna att bygga upp studiernas innehåll på ett sätt som är nyttigt och känns meningsfullt just för mig. Vid sidan om inhemsk litteratur studerar jag också finska språket och allmän litteraturvetenskap. Dessutom hoppas jag på att ännu ha tid att gå några kurser åtminstone i genusvetenskap. Studierna ger mångsidiga färdigheter med tanke på arbetslivet; själv är jag intresserad av att jobba med kommunikation, journalism eller kulturproduktion i framtiden. Alla dessa karriärbanor är öppna för mig på grund av min utbildning!

På litteraturkurserna har jag fått fördjupa mitt förstående i skriftlig kommunikation, lära mig om litteraturens olika genrer och utveckla mitt eget skrivande. Kursutbudet är brett och kursernas ämnen mångsidiga. Själv har jag fina minnen av till exempel en kurs i barnlitteratur och en kurs som behandlade naturens ställning och hur naturen framställs i litteratur. Studier i litteratur handlar ändå om så mycket mer än bara texter. Genom litteraturen lär man sig om historia, olika kulturer och människans sätt att uppfatta sig själv och världen omkring oss.

Pia Lahti

Då jag för drygt fem år sedan kom till Finland från Tyskland kunde jag knappt ett ord finska. Jag gick en språkkurs på arbetarinstitutet och märkte genast att jag ännu har mycket att lära mig. Läraren sporrade oss och var väldigt bra på att förklara olika språkliga fenomen. Då började jag drömma om att själv arbeta som lärare i finska som andra språk, men det kändes inte riktigt realistiskt. Min lärare uppmuntrade mig ändå och sade att det inte alls är orealistiskt. Hen berättade att hen själv inte är finskspråkig, och att det finns en egen studieinriktning i finska vid Helsingfors universitet för sådana som inte har finska som modersmål.

Jag är nu andra årets studerande i finska språket och kulturen (Suomen kieli ja kulttuuri, SKK) och har inte ångrat mitt val en dag. I studierna får vi speciellt stöd för att utveckla vår språkkunskap. Våra motiverade och rutinerade lärare berättar och förklarar med glädje fenomenen i finska språket. Utöver själva språket studerar vi också kultur, litteratur och historia. Efter grundstudierna har vi förutsättningar för att studera vilka som helst valfria studier tillsammans med de finskspråkiga studenterna, efter eget intresse. Jag har till exempel avlagt grundkursen i finsk litteratur. Även om den innebar mycket arbete för mig, märkte jag att det går att uppnå fina resultat fast det egna förstaspråket inte skulle vara finska.

På hösten 2017 påbörjade jag också studier i germansk filologi. Jag rekommenderar varmt för alla SKK-studerande att studera också sitt eget modersmål. Åtminstone i mitt fall stöder det också mina kunskaper i finska, då jag kan jämföra olika fenomen eller uttal i båda språken. För ett tag sedan gick jag också en kurs i översättning, och intresserade mig till min överraskning för ämnet som jag inte tidigare hade känt något stort intresse för!

Universitetet bjuder också aktiva studerande på möjligheter att skaffa arbetserfarenhet. Jag har till exempel fått dra en språkkurs för invandrare, vilket stärkte min dröm om en karriär som lärare. Också min mångspråkighet har varit till nytta, då jag fick möjligheten att arbeta som assistent vid en tyskspråkig konferens.

Då jag inledde mina studier ville jag helt enkelt bli lärare, vilket jag fortfarande drömmer om, men vid universitetet har jag märkt att det finns otaliga möjligheter och intressanta vägar att gå. Man måste helt enkelt vara öppen för nya idéer och redo att ge sig utanför sin egen bekvämlighetszon. Jag kunde till exempel bra tänka mig att forska i hur människor tar till sig ett andra språk eller att arbeta som översättare. Förlagsbranschen intresserar mig också, och jag är säker på attt mångspråkigheten skulle vara till nytta även där.

Medan jag funderar på dessa poänger, kan jag inte låta bli att undra varför vår studieinriktning är så liten. Det finns ingen orsak till att man inte kunde studera finska fast det inte är ens modersmål. Alltså, våga söka till uni om finska språket intresserar!

Fan­ny Rousu

Hej! Jag är Fanny, en 22-årig studerande av nordiska språk vid Helsingfors universitet. Jag sökte in för att studera nordiska språk eftersom jag alltid har haft ett intresse för språk. Speciellt intresserad har jag länge varit av Sverige, svenska språket och den svenska kulturen. Genom mina studier i nordiska språk har jag fått fördjupa mina kunskaper och färdigheter i språk och lärt mig massor av nya saker.

Mina förväntningar av studierna har överträffats mycket positivt. Både lärarna och innehållet i kurserna har gett mig ännu mer motivation att fortsätta mina studier. En speciell charm i studierna i nordiska språk har för mig varit kurser i de mer exotiska nordiska språken, såsom färöiska. Redan fördjupade färdigheter i svenska språket är givande, men möjligheten att studera också andra språk är för mig en dröm som gått i uppfyllelse. Grundkurserna i norska, danska och isländska har varit bland de roligaste och mest givande under min studietid!

Jag får inom kort ut min kandidatexamen. Då jag höll på att skriva min kandidatavhandling påmindes jag igen om varför jag från början började studera just nordiska språk. Medan jag läste mitt material och gjorde min egen forskning insåg jag hur stor inverkan språk har på mitt eget, men också alla andra människors liv. Språk är inte bara ett fint tillägg på CV:n, utan också samhälleligt betydande. Jag är lycklig över att ha hittat ett vetenskapsområde som har intresserat mig länge och kommer att göra det också i framtiden. Jag väntar med iver på att se vad magisterstudierna bjuder på!

Saa­na Sil­jan­der

Jag påbörjade mina studier i finska språket på hösten 2016. Jag bestämde mig att söka in då mina tidigare studier i förskolepedagogik lyfte fram min gamla dröm om att arbeta som lärare i modersmål och litteratur. Litteratur har alltid varit ett av mina viktigaste personliga intressen, men först vid universitetet har jag insett att jag brinner minst lika mycket för språkvetenskap,

Redan i grundstudierna satte vi oss noggrant och djupt in i finska språket och lärde oss om språkets roll på såväl en konkret nivå som mer abstrakt. I ämnesstudierna, som jag gick i viss mån redan under gulisåret, fördjupade vi oss i användning av språk och hur språk bygger upp och möjliggör socialt umgänge. Också finska språkets historia, utveckling och ställning i Finland kom med i bilden.

Studierna har gett mig det som jag förväntade mig, och egentligen ännu mer. Till exempel en kurs om finska dialekter var så fascinerande att jag ibland fortfarande börjar analysera mina kompisars dialektala uttryck och kan ganska väl bedöma ungefär varifrån en ny bekantskap är hemma på basis av hens talesätt. Jag har också fina minnen från kurser om finska skriftspråkets utveckling och finskugriska språkfamiljens historia och utveckling. Det har varit fint att lägga märke till hur starka och naturliga band det finns mellan studierna i finska språket och studier i Finlands historia, kulturforskning, sociologi och framförallt naturligtvis litteraturvetenskap.

Många drar paralleller mellan studier i det egna modersmålet och studier i ett främmande språk, men jag anser att utgångspunkten till att fördjupa sig i sitt eget modersmål är en helt annan. Det mest centrala i studier som siktar på expertis i det egna modersmålet är att bli medveten om olika språkliga mekanismer som man ständigt använder. En av de bästa upplevelserna är känslan då man förstår varför språket fungerar på ett visst sätt och hur man kan förklara fenomenet vetenskapligt. Finska språket är en helt egen organism, som har utvecklats till sin nuvarande form genom en lång process, en process som under de två senaste århundradena tidvis varit mycket målmedveten och nationellt betydande. Under mina studier har jag kommit till insikten att språket definierar vem vi är, till en mycket högre grad än vi kanske ofta förstår.

Gemenskapen i vårt utbildningsprogram är stark och lärarna är väldigt bra och inspirerande. Min studietid har också förgyllts av att jag bestämde mig för att gå med i ämnesföreningsverksamheten. Dessutom använder jag en stor del av min fritid på att läsa vetenskapliga artiklar om mitt vetenskapsområde. Det har till stor del varit fast på min egen aktivitet att jag har fått ett så gott grepp om mina studier. Ändå har det mångsidiga kursutbudet och examensfordringarnas stora frihet varit alldeles avgörande!

Jani Syrjälä

Jag började mina studier i nordiska språk, svenska som andra inhemska språk på hösten 2016. Redan under mitt första år vid Helsingfors universitet har jag varit med i mycket i studierna och studielivet. 

Jag blev intresserad av möjligheten att studera nordiska språk då jag sökte efter en utbildning som skulle gå hand i hand med mina intressen för läraryrket, de nordiska språken och kulturen i grannländerna. Då hittade jag den här utbildningen som var exakt det jag sökte efter. Jag har inte ångrat en enda dag. 

I utbildningen i nordiska språk har jag redan under mitt första år fått en stark kunskap i norska och isländska språket och kulturen. Dessutom har jag redan en ny synvinkel på svenska språket och dess olika dialekter och historiska förändringar. Som finlandssvensk har jag också lärt mig mycket om språk i allmänhet och deras struktur och bakgrund på många intressanta kurser och föreläsningar. 

Nära samarbete mellan studerande och personal spelar en stor roll. Det är lätt att ta upp sina frågor med alla lärare och professorer på ”Nordica”, eller att ta en kopp kaffe och till exempel diskutera dagens händelser. 

Redan som första årets studerande är det också lätt att delta i ämnesföreningen Saga r.f:s evenemang och bli medlem i ämnesföreningens styrelse om det är nånting man är intresserad av. 

Möjligheterna är många inom nordiska språk. Allt från lärare till översättare, litteraturforskare eller redaktör, alternativen är många och de alla ger en bra grund till arbetslivet.