Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met
Lä­ra­re och forskare: filosofi
Lä­ra­re och forskare: praktisk filosofi
Lä­ra­re och forskare: teoretisk filosofi
Administration

Studentservicen i Kronohagen

Utbildningsplanerare Jaakko Autio
kruununhaka-student@helsinki.fi