Forskning

Forskningen i filosofi vid Helsingfors universitet är på internationell toppnivå.

Starka områden är filosofisk logik, samhällsvetenskapernas filosofi, filosofins historia, kunskapsteori, metafysik och etik. Kunnig handledning erbjuds även i språkfilosofi, medvetandefilosofi, fysikens filosofi, filosofisk samtidskritik och politisk filosofi. I anslutning till utbildningsprogrammet finns en spetsforskningsenhet för samhällsvetenskapernas filosofi och flera andra forskningsprojekt finansierade av Finlands Akademi. Ämnet har flera aktiva forskarseminarier där studenterna kan följa de senaste trenderna inom den internationella forskningen.