Karriär

För tjänst som lärare i matematik, fysik eller kemi krävs det magisterexamen i ämneslärarutbildningen.

Ämneslärare får anställning både i olika undervisningsenheter (grundskola, gymnasium, yrkesskola m.m.) och inom ledningen, planeringen, och utvecklandet av undervisningen. Lärare som utexaminerats från fakulteten har blivit läroboksförfattare, utvecklare av inlärningsmiljöer, producenter av inlärningsspel, experter på vetenskapsfostran, och företagare, samt fått många olika sakkunniguppgifter både i Finland och utomlands.

Även om undervisningen i detta program ges i huvudsak på finska uppmuntrar vi dig att, i den mån det är möjligt, studera även på svenska och på främmande språk under din studietid. Flerspråkiga studier utvecklar dina språkkunskaper och ger dig bättre förutsättningar att jobba på svenska och andra språk inom ditt område efter att du har utexaminerats. Sammanlagt erbjuder de olika utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet årligen flera hundra kurser på svenska - hur många av dessa kurser du kan få in i din examen beror på ditt utbildningsprogram.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Då du har fått studierätt till en lägre högskoleexamen får du automatiskt också rätt att ta filosofie magister-examen vid Helsingfors universitet. Efter att du har slutfört kandidatexamen kan du fortsätta med magistersstudier i något av flera olika magisterprogram. Inriktningen i ditt kandidatprogram påverkar vilket magisterprogram du kan söka in till, eftersom en del av magisterprogrammen kräver att man har tagit vissa kurser för sin kandidatexamen. Vissa magisterprogram har separat ansökan. Om du vill kan du också ansöka till ett magisterprogram annorstädes i Finland eller utomlands efter att du slutfört din kandidatexamen.

För dem som har slutfört kandidatexamen för ämneslärare i matematik, fysik eller kemi är följande exempel på passande magisterprogram (valet av studieinriktning och det andra undervisningsämnet har en inverkan på i vilket magisterprogram du kan fortsätta dina studier)

Alumnberättelse: ”Det bästa är att få feedback av en studerande som säger att hen är intresserad av fysik eller naturvetenskaper”

Nora Mekkid undervisar i fysik vid Ressun lukio i Helsingfors.

– Det bästa med att vara lärare är att få feedback av en studerande som säger att hen är intresserad av fysik eller naturvetenskaper. I min undervisning försöker jag föra fram hur fysiken berör olika fenomen i det vardagliga livet. Bakom fenomen som känns självklara avslöjas intressanta saker när man börjar fundera närmare på dem.

För att kunna arbeta som lärare måste man ändå inte veta allt om allt.

– I början var jag rädd att jag inte skulle kunna svara på studenternas frågor. Nu tar jag det mindre allvarligt: jag kan inte veta allt om allt, utan jag har själv också mycket att lära mig. Studerandenas frågor ger mig en utmärkt chans att själv lära mig nya saker, säger Mekkid.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.