Studera till lärare inom småbarnspedagogik

Introduktionsvideo: Studera till pedagogie kandidat lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Vid den svenskspråkiga studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik vid kandidatprogrammet i pedagogik studerar du barns uppväxt, utveckling och lärande. Under studierna lär du dig se på småbarnspedagogik från barnets synvinkel och får en insikt i småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska kontexter. Du sätter dig in i småbarnspedagogikens och förskolepedagogikens målsättningar, innehåll och metoder. 

Studerande som blir antagna till flerformsutbildningen avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK) 180 sp som flerformsutbildning. Utbildningen ger behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.