Videoklipp hjälper vid övergången från gymnasiet till universitetsstudier

Projektet Studera smart, som genomförts vid Svenska social- och kommunalhögskolan, har lanserat fem videoklipp om studiefärdigheter, lärande och om att börja studera vid universitet.

Studera smart-projektet har främst fokuserat på hur gymnasiestuderande kan utveckla sina studiefärdigheter och förbereda sig för fortsatta studier.

Tanken till projektet föddes utgående från behoven som framkommit under kurser i studiefärdigheter för svenskspråkiga studerande vid hela Helsingfors universitet, berättar projektledare Monica Londen, pedagogisk universitetslektor, tillsammans med Katarina Perander-Norrgård, doktorand i pedagogik.

– Många upplever att de klarat sig lätt i skolan, men så inser de att de behöver utveckla sina studiefärdigheter för att klara sig i sina universitetsstudier, säger Londen.

– Syftet med videoklippen är att hjälpa studerande att komma över den största tröskeln, tillägger hon.

De fem videoklippen som nu publicerats handlar om hur man kan studera på ett smartare sätt och samtidigt förbereda sig för universitetsstudier. Klippen baserar sig på forskningsresultat från Studera smart-projektet. Projektet inleddes 2014 vid Svenska social- och kommunalhögskolan och i projektet intervjuades lärare i naturvetenskaper och psykologi samt studiehandledare i tio projektskolor. I det empiriska materialet ingår även ca 300 lärdagböcker skrivna av universitetsstudenter och enkätsvar av närmare 500 gymnasiestuderande.

Teman för videoklippen är att börja studera på universitetet, medier och lärande, studiefärdigheter, tidshantering och föräldrarnas stöd i gymnasiestudierna och vid val av studieinriktning. I videoklippen berättar universitetsstudenter om sina egna erfarenheter och upplevelser om bland annat tidshantering, tidstjuvar, studiestrategier och att flytta hemifrån.

– Under projektet har det framkommit att speciellt föräldrarnas stöd även under gymnasietiden och vid övergången till fortsatta studier är mycket viktigt, säger Katarina Perander-Norrgård.

– Vi ville också att materialet är gratis och lättillgängligt för alla, berättar Londen.

Forskningsprojektet kommer att resultera i vetenskapliga artiklar och Perander-Norrgård skriver sin doktorsavhandling om ämnet. Videoklippen är ett sätt att popularisera forskningsresultaten och nå målgruppen.

Videoklippen kan användas i studiehandledning, på föräldramöten eller av enskilda studerande och föräldrar. De kan också vara till nytta för studenter som nyligen inlett sina universitetsstudier.

Videoklippen är 5-7 minuter långa och finns på Studera smarts Youtube-kanal.

Projektet har gjorts vid Svenska social- och kommunalhögskolan och Svenska kulturfonden finansierade projektet med 250 000 euro. I projektet medverkade tio gymnasier i hela Svenskfinland.

Svenska kulturfondens pressmeddelande