Synvinklar på demokrati- och människorättsfostran -seminarium på den 14 mars 2019

Kom med och diskutera olika synvinklar på demokrati- och människorättsfostran! Hur ser forskaren i krigsförbrytelser, professor emerita Helena Ranta på läget för de mänskliga rättigheterna i dag? Vilka utmaningar och möjligheter ser experterna på demokrati- och människorättsfostran i Finland? Utmaningarna och möjligheterna dryftas av människorättsjuristen Kristiina Kouros, vinnaren av priset för global fostran 2018 Amiirah Salleh-Hoddin och professor Reetta Toivanen.

Forskning ger vid handen att det satsas på demokrati- och människorättsfostran i Finland, men också att den genomförs osystematiskt, att ungdomarnas intresse för samhälleligt deltagande är lågt, att skillnaderna i deltagande ökar och att lärarutbildningen är lösryckt från den juridiska normbasen.

I en talkshow-panel ger personer som jobbar med demokrati- och människorättsfostran och personer som svarar på utmaningarna inom lärarutbildningen på olika håll i Finland sin syn på saken: hur syns demokrati- och människorättsfostran i den yrkespedagogiska lärarutbildningen, i småbarnspedagogiken, i ämnesdidaktiken i idrott eller i skolans verksamhetskultur och hur genomförs en inkluderande flerspråkighet? Moderator för panelen är Matti Rautiainen från Jyväskylä universitet och i paneldebatten deltar Liisa Vanhanen-Nuutinen från Haaga-Helia, Leif Rosqvist från Åbo universitet, Tuomas Korhonen från Östra Finlands universitet, Johanna Lampinen från Uleåborgs universitet och Mikaela Björklund från Åbo Akademi.

Seminariet, som hålls i samband med att högskolenätverket för demokrati- och människorättsfostran träffas, är öppet för alla som är intresserade av ämnet och särskilt riktat till yrkesfolk inom det pedagogiska området, till lärare och lärarutbildare.

Tillställningen är öppen för alla och den är tillgänglig!

Seminariet ordnas av projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran, projektet för kompletterande utbildning Ope Osaa och projektet All youth. Läs mera om programmet nedan.

14.3.2019, kl 13−15
Tankehörnän, Universitetsgatan 4

Program

Kl. 13.00−13.05 Välkomstord: 

 • Arto Kallioniemi, Unesco-professor Values, Dialogue and Human Rights in Education

Kl. 13.05−13.25 Inledande anförande om läget för de mänskliga rättigheterna i dag (på finska)

 • Helena Ranta – professor merita, forskare i krigsförbrytelser, mottagare av priset för fredsmedling, Helsingfors universitet
  Mänskliga rättigheter – Quo vadis?

Kl. 13.25−14.10 Synvinklar på demokrati- och människorättsfostran: utmaningar och möjligheter i Finland (in English and in Finnish/På finska och på engelska)

 • Reetta Toivanen – professor, chef för delprojektet ALL-YOUTH, Helsingfors universitet
  Kan alla inkluderas i demokrati- och människorättsfostran? Utmaningar för demokrati- och människorättsfostran
 • Kristiina Kouros – människorättsjurist, sakkunnig, Människorättscentret: 
  Behöver demokrati- och människorättsfostrare insikter i juridik?
 • Amiirah Salleh-Hoddin - mottagare av priset för global fostran 2018, Institutet för Fredsfostran/Anti-Racist Forum/Helsingfors universitet: 
  Positive peace education and The anatomy of ostracism -project in Serbia and in Finland

Kl. 14.10−14.55 Talkshow-panel och allmän diskussion

Demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen (På finska och på svenska)

Perspektiv på lärarutbildningen på olika håll i Finland om den yrkespedagogiska lärarutbildningen, småbarnspedagogiken, ämnesdidaktiken i idrott, skolans verksamhetskultur och språkmedvetenhet. 

Moderator för talkshow-panelenMatti Rautiainen, PeD, institutionen för lärarutbildning, Jyväskylä universitet

 • Liisa Vanhanen-Nuutinen, överlärare, yrkespedagogisk lärarutbildning, Haaga-Helia
 • Leif Rosqvist, doktorand, Åbo universitet, lärarutbildningsenheten i Raumo/småbarnspedagogik
 • Tuomas Korhonen, universitetslärare, Östra Finlands universitet/idrott
 • Johanna Lampinen, sakkunnig inom global- och människorättsfostran, Uleåborgs universitet/skolans verksamhetskultur
 • Mikaela Björklund, lärarutbildare, Åbo Akademi/språkmedvetenhet (på svenska och finska)

10−15 min. Allmän diskussion

Kl. 14.55−15.00 Seminariet avslutas, Arto Kallioniemi, Unesco-professor Values, Dialogue and Human Rights in Education