Strategisk rådgivningsnämnd (SAB) för pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten har inrättat en internationell strategisk rådgivningsnämnd (Strategic Advisory Board, SAB). Fakulteten planerar att utnyttja SAB:s sakkunskap för att utveckla fakulteten mot spetsen för den internationella pedagogiska forskningen och undervisningen.

Medlemmarna i SAB för perioden 2020-2023 är:

  • Professor, biträdande dekan Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professor, biträdande direktör Alison Fuller (University College London)
  • Professor, direktör för avdelningen Wim Gijselaers (Maastricht universitet)
  • Professor, direktör för avdelningen Ola Erstad (Oslo universitet)
  • Professor, dekan Lin Goodwin (University of Hong Kong)

Vid pedagogiska fakulteten SAB:s syfte är att stödja den strategiska utvecklingen av fakulteten. SAB fungerar som stöd för fakultetens ledning och kritisk partner i utvecklingen av fakultetens verksamhet och ger ett externt perspektiv på fakulteten, inklusive ledning, strukturer och praxis.

Som regel är ledamöternas mandatperiod fyra år. För att säkerställa kontinuitet i verksamheten, endast en del av medlemmarna kommer att förändras på en gång.

Fyra till sex experter med relevant expertis inom både pedagogisk forskning och utbildning samt utvärdering eller ledarskap inom området inbjuds till SAB-gruppen. De experter som bjuds in till SAB väljs på ett sådant sätt att de representerar mångsidigt pedagogik och ledande utländska referensuniversitet som är centrala för fakulteten.