Pedagogiska fakultetens linjedragningar om praktik

Undervisningspraktik i skolor och daghem då situationen med coronaviruset pågår

Uppdaterad 3.4.2020 15.00:

De studenter som varit anmälda till praktik har på fredag 3.4 fått information per epost om studieinriktningsspecifika lösningar för undervisningspraktiken.

Uppdaterad 31.3.2020 17.50:

Vid regeringens informationstillfälle 30.3 meddelade undervisningsminister Andersson att de åtgärder som gäller skolor, daghem och läroanstalter förlängs till 13.5. Det är möjligt att återgången till närundervisning inte kommer att kunna ske under vårterminen. Enligt ministern är det särskilt viktigt att ingen examen äventyras på grund av det här, och att vi kan trygga allas möjligheter att gå vidare till följande utbildningsstadium eller ut i arbetslivet.

På grund av den förändrade situationen kommer pedagogiska fakulteten att göra sitt yttersta för att erbjuda de studenter som beräknas bli färdiga våren 2020 en möjlighet att genomföra sina studier enligt ursprunglig tidtabell. En arbetsgrupp sammanträder den 1.4. för att bereda ärendet tillsammans med ansvariga för praktiken inom de olika studieinriktningarna. Vi kontaktar studenter som gör undervisningspraktik så snabbt som möjligt. Följ också aktivt med Anvisningar för studenter.

Publicerad 30.3.2020 7.00:

Pedagogiska fakulteten har fattat beslut om att avbryta praktiken 16.3.2020. Beslutet fattades i en situation, där Finlands regering utlyst att undantagsförhållande råder och beslutat att stänga skolor och läroanstalter, samt att begränsa daghemmens verksamhet. De exceptionellt starka åtgärderna motiveras med behovet att sakta ner spridningen av epidemin, att skydda dem som tillhör riskgrupper och att säkerställa hälsovårdens beredskap för dem som behöver intensivvård.

Fakulteten har gjort samma val: vi ställer oss på de svagastes sida. Handledd praktik kräver mycket närkontakt och därför avbryts praktiken. På det här sättet skyddar vi dem som hör till riskgrupper bland barn, elever, lärare och handledare, samt våra studenter.  

Fakulteten tar ansvar för avbrytandet av praktiken så att enskilda daghem, skolor, samarbetskommuner, handledare eller studenter inte behöver fundera på vad som är klokast att göra i den här situationen.

Jämlik behandling av alla praktikanter

Det har varit en ny upplevelse som krävt kreativa lösningar, men också en stor ansträngning då läroanstalterna påverkats av undantagsförhållandena och övergått till olika former av distansarbete. Krafterna har satts på prov hos många av praktikhandledarna, speciellt bland dem som jobbar med barn och yngre elever.

Det har visat sig finnas variation på praktikplatserna i fråga om beredskap för och möjlighet till olika former av distansarbete. Om praktiken fortsatte, betyder det att studenternas praktikförhållanden skulle vara ojämlika och att kvaliteten på handledningen skulle kunna variera.

Situationen i Nyland kan förändras snabbt och om personalen insjuknar på daghem, i läroanstalter eller på universitetet, skulle det kräva många olika slags specialarrangemang för handledningen.

Det är väldigt viktigt att varje daghem, skola och läroanstalt, samt deras personal, får tid att anpassa sig till de snabba förändringarna. Det är också rättvist att våra över 600 praktikanter behandlas så jämlikt som möjligt i den här undantagssituationen.

Praktiken fortsätter direkt när det är möjligt

Undervisningspraktiken fortsätter i mån av möjlighet den här våren eller i höst. Fakulteten följer med läget och fattar beslut ifall situationen ändras.

De praktikanter som hunnit genomföra minst 50 % av praktikens undervisningstimmar innan praktiken avbröts, kommer att få en ersättande uppgift att utföra så att de kan slutföra sin praktik ännu i vår. Den ersättande prestationen överenskoms tillsammans med studieinriktningens ansvarsperson för praktik.

Alla de praktikanter som flyttas över till hösten, garanteras möjlighet att kunna genomföra praktiken. Speciellt beaktas de studenter vars utexaminering fördröjs.

Praktik som genomförs på något annat ställe än vid en läroanstalt eller vid ett daghem kan fortsätta så länge det är möjligt och så länge arbetsgivaren godkänner det.

Studenterna uppmuntras att genomföra sådana studier som det är möjligt att genomföra på våren.

Tilläggsinformation: Pedagogiska fakultetens prodekanus för utbildning Anu Laine: anu.laine@helsinki.fi, tfn. 050 318 39 20

Tilläggsinformation för studenter

Pedagogiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen