Pedagogiska fakulteten med i Institutet för hållbarhetsvetenskap

Pedagogiska fakulteten har gått med i Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap (HELSUS). Inom institutet bygger man nu upp ett mångsidigt samhälle av forskare i miljö- och hållbarhetsfostran.

Pedagogiska fakultetens forsknings- och undervisningsverksamhet anknyter till flera av HELSUS teman. Konsumtionen och produktionen får nya perspektiv av hushålls- och slöjdvetenskapen samt forskningen i matkultur, stadsforskningen av forskningen i urban miljöfostran, och hållbarhetsvetenskapens teori och metodologi av forskningen i miljö- och hållbarhetsfostran.

Vid Pedagogiska fakulteten bedrivs forskning om skolsystemet och utbildningspolitiken, utvecklingen av arbete och organisationer, delaktighet i olika skolsystem och i samhället samt jämlikhet, kön och globalt ansvar. Flera forskare vid fakulteten har redan varit medlemmar i HELSUS.

– Pedagogiska fakulteten har en viktig roll i att främja hållbar utveckling i vårt samhälle med hjälp av utbildning – i synnerhet genom att forma kommande generationers kunskaper och attityder, säger fakultetens dekanus Johanna Mäkelä.

Anne Toppinen, direktör för Institutet för hållbarhetsvetenskap, är glad över att de pedagogiska vetenskaperna förbundit sig till institutets verksamhet.

– Att ha Pedagogiska fakulteten med i HELSUS stärker mångvetenskapligheten inom hållbarhetsvetenskapen vid Helsingfors universitet. Det är viktigt att det pedagogiska perspektivet den här vägen blir en allt mer betonad del av forskningen vi använder för att svara på hållbarhetsutmaningar, konstaterar Toppinen.

Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap (Helsinki Institute of Sustainability Science, HELSUS) började sin verksamhet i början av 2018. I institutet deltar redan sedan tidigare sex fakulteter: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Humanistiska fakulteten och Juridiska fakulteten.