Från barnträdsgårdslärare till lärare inom småbarnspedagogik

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet följer den förnyade lagen om småbarnspedagogik genom att ändra namnen för de svensk- och finskspråkiga studieinriktningarna för barnträdgårdslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik.

Det nya namnet för den svenskspråkiga studieinriktningen är studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik (förkortning SBP) och för den finskspråkiga studieinriktningen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta (förkortning VO). Ändringen träder i kraft i dag 25.9.2018.

Benämningarna studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik (SBP) och varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta (VO) beskriver bäst den utbildning som ges inom området och behovet av utveckling inom branschen. På pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet gläds forskare, lärare, studenter och studentadministrationen över namnförändringen.

– Det här är ett bevis på hur viktig småbarnspedagogiken är och att den är en del av det livslånga lärandet, konstaterar ansvariga personerna inom studieinriktningarna Nina Sajaniemi (finskspråkig studieinriktning) och Mirjam Kalland (svenskspråkig studieinriktning).