Forskningen och samhällspåverkan inom pedagogik fick utmärkta betyg

Helsingfors universitets forskning och samhällspåverkan i pedagogik får övergripande utmärkta betyg i forskningsutvärderingen.

Utvärderingen lyfte särskilt fram de pedagogiska publikationernas vetenskapliga nivå och Pedagogiska fakultetens höga placering i internationella rankningar. Samhällspåverkan betraktades som en särskild styrka.

Fakultetens dekanus Johanna Mäkelä och prodekanus med ansvar för forskningen Mirjam Kalland konstaterar att goda resultat sporrar till ökade insatser för forskningens kvalitet.

Samtidigt är det skäl att betona pedagogikens betydelse för samhällsutvecklingen: människans tillväxt, utveckling, lärande, interaktion, fostran och undervisning är mångfasetterade forskningsobjekt.

Mångvetenskaplighet och mångfasetterade angreppssätt är en rikedom för pedagogiken. Strategidiskussionerna vid fakulteten har också behandlat pedagogikens möjligheter att påverka framtiden globalt.

Läs mer: Forskningen vid Helsingfors universitet utvärderades – toppforskning på alla campus