Den nyutnämnda akademiprofessorn Katarina Salmela-Aro forskar om klimatförändringens och coronans effekter på ungdomars välbefinnande

Klimatförändringen och corona orsakar stress och ångest för ungdomar. Att aktivt förändra saker kan ge en känsla av egenmakt och social samhörighet.

Finlands Akademi har utnämnt professorn i pedagogik vid Helsingfors universitet Katariina Salmela-Aro till akademiprofessor för perioden 1.9.2021–31.8.2026.

Salmela-Aro forskar om effekterna av klimatförändringen och coronavirussjukdomen covid-19 på ungdomars välbefinnande. I studien granskas ungdomars emotionella, kognitiva, funktionella, sociala och motivationella utveckling.

Vi använder nya innovativa forskningsmetoder såsom erfarenhetsinsamling. Med hjälp av den forskar vi om känslor och stunder av optimalt lärande.

Målet är att ta reda på de positiva effekterna av klimatförändringen och coronan för ungdomars utveckling, såsom egenmakt, optimalt lärande och social samhörighet, samt de negativa effekterna, såsom utmattning, stress och ångest.

En ung människas välbefinnande påverkas av vänkretsen, de digitala nätverken, föräldrarna, lärarna och gemenskaperna. Alla dessa delområden ingår i undersökningen. Forskning bedrivs också internationellt.

– Det är viktigt att stärka ungdomars resiliens, dvs. psykiska förmåga att återhämta sig.

Läs mer

Sju nya akademiprofessorer vid Helsingfors universitet (på finska)

Motivation, learning and well-being in digital era – Salmela-Aros forskningsgruppen

Psychology and the Environmental Crisis – Special issue of the European Psychologist (på engelska)