Anmälan till lägre årskurser
Vid Normallyceum i Helsingfors finns årskurserna 1–3 och 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt årskurserna i gymnasiet. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.
Anmälan till grundläggande utbildning till läsåret 2022–2023

Till grundläggande utbildning antas elever från skolans eget elevupptagningsområde i Södra Helsingfors, med undantag av latinklassen dit eleverna antas på basis av ett separat lämplighetstest. Studentantagningsområden kan ses på Palvelukartta (på finska).

Elevantagning till årskurs 1

Vid inledningen av höstterminen 2022 börjar läroplikten för barn som är födda 2015.

Till första klassen i Normallyceum i Helsingfors antas cirka 20 elever i första hand från skolans eget elevupptagningsområde.

An­mä­lan till sko­lan

Vårdnadshavaren kunde anmäla sitt barn till skolan via Asti mellan 5 och 30 januari 2022.

I vissa fall är registrering endast möjlig genom att gå i skolan. Dessa omfattar förlängd obligatorisk utbildning eller att starta en skola ett år före eller efter starten av obligatorisk utbildning, specialstöd och byte av en närliggande skola från svenska till finska eller vice versa.

Vårdnadshavaren kunde anmäla sitt barn till skolan genom att gå i skolan onsdagen den 26 januari 2022 från 08:00 till 10:00.

För mer information om registrering, besök: Ilmoittautuminen.

Språkprogrammet / årskurs 1–6

 A1-språk Normallyceum i Helsingfors erbjuder alla elever från och med årskurs 1 engelska och franska som A1-språk.

Frivilligt A2-språk 10 Som A2-språk, som inleds i årskurs 3, kan eleverna i Normallyceum i Helsingfors studera franska eller engelska

Mer information från biträdande rektor Olli Hyvönen.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen

Till åk 2–3 antas bara elever inom skolans upptagningsområde.

Mer information från rektorn för den grundläggande undervisningen Juha-Pekka Husso.