Anmälan till lägre årskurser

Under läsåret 2024-2025 kommer grundskoleklasserna 1-6 att vara verksamma i grundskolan vid Helsingfors normallyceum. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.
Anmälan till grundläggande utbildning till läsåret 2024–2025

Till grundläggande utbildning antas elever från skolans eget elevupptagningsområde i Södra Helsingfors, med undantag av latinklassen dit eleverna antas på basis av ett separat lämplighetstest. Studentantagningsområden kan ses på Palvelukartta (på finska).

Elevantagning till årskurs 1

Vid inledningen av höstterminen 2024 börjar läroplikten för barn som är födda 2017.

Till första klassen i Normallyceum i Helsingfors antas cirka 20 elever i första hand från skolans eget elevupptagningsområde.

 

Välkommen till skolguiden till hemmen

Utbildningsavdelningen kommer att publicera en Välkommen till skolan-guide för förstaklassare 2024 i oktober-november 2023.

Skolpliktsanmälan

Läropliktsanmälan skickas till barnets hemadress från och med 3.1.2024. 

An­mä­lan till sko­lan

Under läsåret 2024–2025 går förstaklassare, förstaklassare in i skolan från 8–28 januari 2024 Elektronisk skolregistrering på asti.hel.fi. Hos Asti kan du anmäla dig till både kvartersskolan och andra alternativ, som till exempel fokuserad och tvåspråkig utbildning, samt annat än kvartersskolan.

Skolregistrering kan även göras på din lokala skola på onsdag 24/01/2024 på 8:00 till 10:00. Skolan registrerar sig också i första hand elektroniskt genom Asti transaktionstjänst. Du kan få hjälp med anmälan på skolan. Ta med till skolan skolpliktsanmälan och de legitimationsmedel som behövs för identifiering (t.ex. bank-ID). Om du redan har registrerat ditt barn i skolan i Asti behöver du inte gå i skolan.

Mer information om registrering på Helsingfors stads webbplats: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/tietoa-1-luokan-aloittavalle. En informationsträff för vårdnadshavare till elever i årskurs 1 som kommer från Helsingfors normallyceum för läsåret 2024-2025 hålls den 30 november 2023 kl 18:00 i skolans aula (A107).

Språkprogrammet / årskurs 1–6

 A1-språk Normallyceum i Helsingfors erbjuder alla elever från och med årskurs 1 engelska som A1-språk.

Frivilligt A2-språk: Som A2-språk, eleverna kan studera franska.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen

Till åk 2–6 antas bara elever inom skolans upptagningsområde.

 

Mer information från assisterande rektorn Olli Hyvönen, tfn 050-4160677, olli.hyvonen@helsinki.fi