Anmälan till lägre årskurser

Vid Normallyceum i Helsingfors finns årskurserna 1–5 och 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt årskurserna i gymnasiet. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.
Anmälan till grundläggande utbildning till läsåret 2023–2024

Till grundläggande utbildning antas elever från skolans eget elevupptagningsområde i Södra Helsingfors, med undantag av latinklassen dit eleverna antas på basis av ett separat lämplighetstest. Studentantagningsområden kan ses på Palvelukartta (på finska).

Elevantagning till årskurs 1

Vid inledningen av höstterminen 2023 börjar läroplikten för barn som är födda 2016.

Till första klassen i Normallyceum i Helsingfors antas cirka 20 elever i första hand från skolans eget elevupptagningsområde.

 

Välkommen till skolguiden till hemmen

Utbildningsavdelningen kommer att publicera en Välkommen till skolan-guide för förstaklassare 2023 i oktober-november 2022.

Skolpliktsanmälan

Barnets lokala skola anges i anmälan om läroplikt och på adressen asti.hel.fi 9.–29.1.2023 efter incheckningen. Läropliktsanmälan skickas  via Suomi.fi-tjänsten från och med 4.1. Om vårdnadshavaren har aktiverat suomi.fi-tjänstens elektroniska meddelanden för sitt barn, ska anmälan om läroplikten göras elektroniskt. För övriga skickas anmälan om läroplikt till barnets hemadress senast i mitten av januari.

 

An­mä­lan till sko­lan

Inskrivning i skolan sker i huvudsak på asti.hel.fi mellan 9.–29.1.2023. I containern kan vårdnadshavaren acceptera en lokal skolplats enligt bostadsadressen. Instruktioner för online-registrering finns på sidan Elektronisk registrering.

Du kan också anmäla ditt barn till skolan genom att gå i en lokal skola med bostadsadress onsdagen den 25.1.2023 kl. 8.00–10.00. Ta med dig den läropliktsanmälan som lämnades in till skolan i början av januari och där barnets lokala skola anges.

I vissa fall är det möjligt att göra inskrivning endast genom att gå på en skola.  Det gäller förlängd läroplikt eller skolstart ett år före eller efter läropliktens början. Läs mer i avsnittet Skolregistrering.

I vissa fall måste anmälan göras genom att besöka önskad skola den 25.1.2023 kl. 8.00-10.00. Dessa inkluderar att ansöka till en annan skola än den lokala skolan baserat på valet av A1-språk och ansöka till en icke-lokal skola av någon annan anledning.

För mer information om registrering, besök: Ilmoittautuminen (på finska).

En tillställning för vårdnadshavare kommer att hållas den 12.12. 2022 kl. 18.00 i skolans hörsal.

 

Språkprogrammet / årskurs 1–6

 A1-språk Normallyceum i Helsingfors erbjuder alla elever från och med årskurs 1 engelska som A1-språk.

Frivilligt A2-språk: Som A2-språk, eleverna kan studera franska.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen

Till åk 2–5 antas bara elever inom skolans upptagningsområde.

 

Mer information från assisterande rektorn Olli Hyvönen, tfn 050-4160677, olli.hyvonen@helsinki.fi