Anmälan till högre årskurser
Vid Normallyceum i Helsingfors finns årskurserna 1–3 och 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt årskurserna i gymnasiet. Årskurserna 7–9 och gymnasiet har gemensamma utrymmen och lärare. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.
Elevantagning till årskurs 7 till läsåret 2022–2023

Elevupptagningsområdet för årskurserna 7–9 omfattar elevupptagningsområdena för lågstadieskolorna Snellmanin alakoulu och Tehtaankadun alakoulu. Om eleven bor eller är skriven på en adress på det ovannämnda området under hela högstadietiden är elevens närskola Normallyceum i Helsingfors.

Språkprogrammet

A1 engelska franska svenska
A2 engelska franska svenska
B1 svenska
B2 latin från åk 7
B2 franska, tyska, ryska från åk 8 (grupp kommer att bildas om det finns tillräckligt många deltagare)

Till latinklassen antas elever på basis av ett lämplighetstest. Testet är ett prov i modersmål. Anmälningen sker med Wilma (elever i skolarna i Helsingfors stad) eller med elektronisk blanketten (Lomakkeet > Perusopetus > Kuudesluokkalaiset > Ulkopaikkakuntalaisten ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen, på finska) som skickas eller lämnas till grundskolans kansli i Normallyceum i Helsingfors (lotta.sjoblom@helsinki.fi eller Helsingin normaalilyseo, Sihteerit, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto) senast på tisdagen den 13 januari 2022.

Provet hålls i balsal i Normallyceum i Helsingfors (Ratakatu 6 B, 00120 Helsingfors, klass B318) torsdagen den 20 januari 2022 kl. 12.00–15.00. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Bara poängtalet i lämplighetstestet påverkar antagningen till latinklassen.

Alla elevantagningsbeslut skickas hem per post senast den 31 mars 2022.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen

Till åk 8 och 9 antas bara elever inom skolans upptagningsområde. Studentantagningsområden kan ses på: Palvelukartta (på finska).

Mer information från rektorn för den grundläggande undervisningen Juha-Pekka Husso.