Anmälan till högre årskurser

Vid Normallyceum i Helsingfors finns årskurserna 1–5 och 7–9 inom den grundläggande utbildningen samt årskurserna i gymnasiet. Årskurserna 7–9 och gymnasiet har gemensamma utrymmen och lärare. I den grundläggande utbildningen ges undervisning enligt den nationella läroplanen från 2014.
Elevantagning till årskurs 7 till läsåret 2024–2025

Elevupptagningsområdet för årskurserna 7–9 omfattar elevupptagningsområdena för lågstadieskolorna Snellmanin alakoulu och Tehtaankadun alakoulu. Om eleven bor eller är skriven på en adress på det ovannämnda området under hela högstadietiden är elevens närskola Normallyceum i Helsingfors.

Skolbekantskap för föräldrar till sjätteklassare (2024) Norssi den 1 november kl. 18.00 organiserades via Zoom.

Språkprogrammet

A1 engelska franska svenska
A2 engelska franska svenska
B1 svenska
B2 latin från åk 7
B2 franska, tyska, ryska från åk 8 (grupp kommer att bildas om det finns tillräckligt många deltagare)

Till latinklassen antas elever på basis av ett lämplighetstest. Testet är ett prov i modersmål. Anmälningen sker med Wilma. Personer från utlandet registrerar sig också elektroniskt genom Wilma via följande länk [Registreringen har avslutats]. Denna blankett är avsedd för sökande från utlandet eller sökande vars egen skola inte använder Helsingfors stads Wilma-blankett Övergång till årskurs 7. Du behöver inga Wilma-uppgifter för att fylla i formuläret, men en giltig e-postadress krävs. Ange först din e-postadress i adressfältet och klicka på "Skicka bekräftelsemeddelande". Gå sedan till din e-post och klicka på länken i meddelandet som kom dit, så kommer du att kunna fylla i anmälningsformuläret. Efter att du har sparat formuläret får du ett bekräftelsemeddelande i din e-post om mottagande av formuläret (meddelandet anger dock inte sökalternativen).

Provet hålls i balsal i Normallyceum i Helsingfors (Ratakatu 6 B, 00120 Helsingfors, klass A107) torsdagen den 18 januari 2024 kl. 12.00–15.00. Det skickas ingen separat kallelse till provet. Bara poängtalet i lämplighetstestet påverkar antagningen till latinklassen.

Alla elevantagningsbeslut skickas hem per post senast den 31 mars 2024.

Antagning till andra årskurser inom den grundläggande utbildningen

Till åk 8 och 9 antas bara elever inom skolans upptagningsområde. Studentantagningsområden kan ses på: Palvelukartta (på finska).

Mer information från rektorn för den grundläggande undervisningen Juha-Pekka Husso.

Niondeklassarnas fortbildningskväll

Niondeklassarnas fortbildningskväll är i balsalen onsdagen den 25 oktober klockan 18.00.